برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر کاربرد توام گوگرد، باکتری های حل کننده فسفات و باکتری اکسید کننده گوگرد بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی کتان روغنی (.linum ustatissimum L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خوش خوي شهاب*,خرمي وفا محمود,جعفرزاده كنارسري مجتبي
 
 *پارک علم و فناوري، جهاد دانشگاهي کرمانشاه
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

کتان روغني (linum ustatissimum L.) گياهي صنعتي و دارويي است که داراي چندين نوع اسيد چرب غير اشباع بوده که در تغذيه انسان لازم و ضروري است. روغن اين گياه کاربرد فراواني در صنعت و صنايع دارويي – آرايشي دارد با توجه به بالا بودن pH اکثر خاک هاي ايران در اين آزمايش از طريق راه حل هاي بيولوژيک اثرات گوگرد که در کاهش pH خاک و جذب عناصر ضروري گياه با استفاده از ميکروارگانيزم هاي خاک زي جهت کمک به اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق اثر توام گوگرد، باکتري حل کننده فسفات (فسفات بارور 2) و باکتري اکسيد کننده گوگرد (تيوباسيلوس) بر خصوصيات کمي و کيفي کتان روغني، آزمايشي به صورت کرت هاي دوبار خرد شده در قالب بلوک کاملا تصادفي در سه تکرار در سال 1388 در ايستگاه تحقيقات آب و خاک ماهيدشت کرمانشاه اجرا گرديد. فاکتور اصلي شامل تيمار گوگرد در سه سطح (2000 و 1000 و 0) کيلوگرم در هکتار، فاکتور فرعي شامل باکتري حل کننده فسفات در سه سطح (200 و 100 و 0) گرم در هکتار و فاکتور فرعي فرعي باکتري اکسيد کننده گوگرد در سه سطح (%4 و %2 و 0) تعريف گرديد. پس از اتمام فصل رويش صفات مهم گياه شامل عملکرد دانه و درصد روغن با سه تکرار اندازه گيري شدند. براي استخراج و اندازه گيري ميزان چربي از روش Leiboritz استفاده شد. نتايج عددي حاصل از يادداشت برداري هاي صفات مورد نظر در طول دوره آزمايش به کمک نرم افزار آماري MSTATC تحت آناليز قرار گرفت. جهت مقايسه ميانگين ها از آزمون دانکن در سطوح 1 و 5 در صد استفاده گرديد. نتايج حاصل از اثر توام تيمار گوگرد، باکتري حل کننده فسفات و باکتري اکسيد کننده گوگرد در سطح 1% بر روي عملکرد دانه معني دار گرديد، همچنين تاثير گوگرد بر روي در صد روغن در سطح 1% معني دار گرديد. اين تحقيق نشان داد که افزودن گوگرد همراه با باکتري هاي حل کننده فسفات و باکتري اکسيد کننده گوگرد به خاک تاثير مثبتي بر روي عملکرد دانه و درصد روغن کتان روغني داشت و نيز با توجه به اقليم استان کرمانشاه امکان کاشت و توليد انبوه اين گياه فراموش شده در استان وجود دارد.

 
کلید واژه: کتان روغني، گوگرد، باکتري حل کننده فسفات، باکتري اکسيد کننده گوگرد، عملکرد، روغن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی