برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر کودهای زیستی (قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات) و سطوح مختلف فسفر بر روی برخی خواص کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ساعدي سرور*,رجالي فرهاد,اردكاني محمدرضا,درزي محمدتقي,بيگدلي محسن
 
 *گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

كاربرد كودهاي زيستي در توليد گياهان دارويي در يك نظام كشاورزي پايدار با هدف حذف يا كاهش قابل ملاحظه در مصرف نهاده هاي شيميايي به منظور دستيابي به افزايش كيفيت و پايداري عملكرد از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. به همين منظور در اين تحقيق صفات كمي (وزن خشك و تر گل) و كيفي (درصد اسانس و عملكرد اسانس) گياه دارويي بابونه (Matricaria cammomilla) تحت تاثير كودهاي زيستي، شامل گونه هاي مختلف قارچ ميكوريزي به صورت يك تيمار تركيبي (تلقيح و عدم تلقيح) و باكتري حل كننده فسفات (تلقيح و عدم تلقيح) و سطوح مختلف كود فسفر شيميايي (صفر، 50 و 100 كيلوگرم در هكتار) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه بين تلقيح و عدم تلقيح قارچ ميكوريزا از نظر تاثير بر صفات وزن تر و خشك گل اختلاف معني داري وجود داشت و بيشترين مقدار صفات مذكور در تلقيح با ميكوريزا حاصل شد. ساير اثرات اصلي به تنهايي اختلاف معني داري بر روي صفات فوق نشان نداد، اما در بيشتر موارد اثرات متقابل تيمار هاي اعمال شده بر شاخص هاي مورد اندازه گيري تاثير معني داري داشت و عملكرد كيفي گياه بيش از عملكرد كمي ارتقاء يافت. اثرات متقابل هم افزايي و مثبت بين كودهاي زيستي نيز بر روي صفات كيفي مشاهده گرديد كه مي توان به اثرات معني دار تلقيح توام قارچ ميكوريزي و باكتري حل كننده فسفات بر افزايش ميزان و عملكرد اسانس اشاره كرد.گياه بابونه با برقراري رابطه همزيستي موثر با قارچ هاي ميكوريز آربسكولار و استفاده از توان باكتري هاي حل كننده فسفات توانست در سطح متعادلي از كود فسفر شيميايي (50 كيلوگرم در هكتار) عملكرد كمي و كيفي را افزايش دهد.

 
کلید واژه: کودهاي زيستي، وزن خشك و تر گل، درصد اسانس، عملكرد اسانس، Matricaria cammomilla
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 220  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی