نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: زارع زاده عباس,سفيدكن فاطمه,طبايي عقدايي سيدرضا,عرب زاده محمدرضا,ميرحسيني علي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اسانس مرزه (Satureja spp) با دارا بودن تركيبهاي باارزشي همچون تيمول و كارواكرول از جايگاه ويژه اي در صنايع داروئي، بهداشتي، آرايشي برخوردار مي باشد. اين پژوهش بخشي از پروژه تحقيقاتي، استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه هاي مختلف مرزه كشت شده در برخي مناطق اكولوژيك كشور مي باشد. پس از كاشت مرزه بختياري در ايستگاه تحقيقات گياهان داروئي استان يزد واقع در گردفرامرز شاهديه و همزمان در رويشگاه طبيعي گياه در منطقه دامگاهان مهريز، از سرشاخه هاي گياه در مراحل قبل از گلدهي و گلدهي كامل برداشت و پس از خشك كردن در سايه به روش تقطير با آب اسانس گيري انجام شد. پس از تعيين بازده اسانس براساس وزن خشك گياه اسانس بوسيله كروماتوگرافي و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي تجزيه و شناسايي اسانسها صورت گرفت. مقايسه اسانس مرزه بختياري كشت شده و خودرو نشان داد كه ميزان بازده اسانس مرزه خودرو و كشت شده در مرحله قبل از گلدهي به ترتيب 2.15 و 2.96 درصد و در مرحله گلدهي 2.64 و 4.71 درصد بود. عمده تركيبات اسانس گياه پي سيمين، گاماترپينن، لينالول، تيمول و كارواكرول بود. بيشترين ميزان تركيب پي سيمن و لينالول مربوط به نمونه مرزه خودرو بدون گل و بيشترين ميزان كاواكرول و تيمول به نمونه گلدار كشت شده و بيشترين ميزان گاماترپينن به مرزه گلدار خودرو تعلق داشت. بنابر نتايج فوق الذكر بهترين زمان برداشت گياه از نظر بازده اسانس و تركيبهاي مهم كارواكرول و تيمول زمان گلدهي كامل مرزه بختياري مي باشد. و بعلاوه در شرايط مزرعه اي بازده اسانس و ميزان تركيبهاي كارواكرول و تيمول نسبت به شرايط خودرو ارجحيت دارد.

 
کلید واژه: مرزه بختياري، تيمول، كارواكرول، خودرو، مزرعه، يزد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 86  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی