نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی محیط کشت مناسب جهت ریشه زایی و کالوس زایی در محیط درون شیشه گیاه دارویی پروانش .Catharanthus roseus L

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رحمت زاده سمانه*,خارا جليل,كاظمي تبار سيدكمال
 
 *دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گياه پروانش Catharanthus roseus L. يکي از مهم ترين گياهان دارويي و زينتي در جهان مي باشد که به جهت توليد تعداد زيادي از متابوليت هاي ثانويه ارزشمند مورد توجه مي باشد. اين گياه حاوي آلکالوئيد هاي مختلفي شامل وينبلاستين و وينکريستين مي باشد که در درمان تومورهاي سرطاني مورد استفاده قرار مي گيرند. همچنين آلکالوئيد هايي نظير آجماليسين، کاتارانتين (Catharanthine) و ويندولين (Vindoline) که داراي خواص دارويي و طبي مي باشند. تلاش هاي مهندسي زيستي جهت سنتز اين آلکالوئيدهاي ايندولي در کشت هاي بافت گياهي C.roseus پاسخ هاي متغيري را به دنبال داشته است. در اين مطالعه، قطعات برگي و دمبرگي جهت ارزيابي ميزان توليد ريشه و کالوس مورد استفاده قرار گرفت. کشت کالوس از قطعات برگي جوان که به اندازه 1 سانتيمترمربع برش داده شده بودند انتخاب ودر محيط کشت MS با %0.62 آگار، %3 ساکارز و سه محتواي هورموني متفاوت شامل محيط کشت A با NAA 0.1 mg/l و Kin 0.1 mg/l، محيط کشت B با 2,4- D 1 mg/l و  Kin 1 mg/lو محيط کشت C با NAA 1 mg/l و Kin 1 mg/l در 25 درجه سانتيگراد و در تاريکي انجام شد. گياهان پس از 2 هفته از آغاز کشت شروع به کالوس زايي کرده که در محيط کشت A ميزان توليد کالوس 50 درصد، 100 درصد در محيط کشت B و 90 درصد در محيط کشت C تخمين زده شد. کالوس هاي توليدشده به رنگ زرد بوده که با گذشت زمان به رنگ قهوه اي و متراکم در آمدند. در اين مطالعه مشاهده شد که با گذشت يک هفته از آغاز کالوس زايي، کالوس هاي موجود شروع به ريشه زايي نمودند. نمونه هاي دمبرگي نيز در محيط کشتMS   حاوي %0.62 آگار و %3 ساکارز و با مقادير هورموني موجود در محيط کشت A قرار داده شدند. مشاهده شد که توليد کالوس در اين نوع نمونه ها بسيار کند بوده و 36 روز پس از کشت آغاز به کالوس زايي نمودند و مقدار کالوس به دست آمده در اين نمونه ها اندک بود (%20). با توجه به نتايج حاصل بهترين محيط کشت جهت توليد کالوس و ريشه از ميان سه محيط سنجش شده در اين آزمايش، محيط Bو استفاده از قطعات برگي مي باشد.

 
کلید واژه: پروانش، کالوس زايي، ريشه زايي، وينکريستين، وينبلاستين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 137  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی