برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تاثیر ترکیبات هورمونی مختلف بر باززایی ریزنمونه ریشه گیاه دارویی لوزارنگ (Leuzea carthamoides)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: زندتله جردي اختر*,بابايي عليرضا,اميدبيگي رضا,دانشفر الهام
 
 *گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

لوزارنگ (Leuzea carthamoides) گياه دارويي بسيار ارزشمند و متعلق به تيره گل ستاره اي ها مي باشد. به منظور رفع مشکلات مربوط به استقرار گياهچه ها (حاصل از کشت بذر در خزانه) در زمين اصلي و همچنين براي بدست آوردن گياهان يکنواخت از نظر ژنتيکي به منظور توليد کلون هايي با سطوح ثابت متابوليت هاي ثانويه نظير ايکديستروييد ازدياد غيرجنسي آن از طريق کشت بافت قابل توصيه است. در اين تحقيق به منظور بررسي باززايي اندام هوايي از ريزنمونه هاي ريشه لوزارنگ، محيط کشت MS با 9 تيمار مختلف هورموني شامل سطوح مختلف بنزيل آدنين (1.5، 1 و 0.5 ميلي گرم در ليتر) و اسيد ايندول استيک (1.5، 1 و 0.5 ميلي گرم در ليتر) مورد آزمايش و بررسي قرار گرفت. اين بررسي به صورت آزمايش فاکتويل و در قالب طرح پايه کاملا تصادفي انجام شد. بعد از سپري شدن يک ماه، صفات درصد باززايي اندام هاي هوايي، تعداد برگ، طول بزرگترين برگ مورد بررسي قرار گرفت. مشاهده گرديد که ريزنمونه هاي ريشه بدون اينکه وارد فاز کالوس زايي شوند، (بطور مستقيم) وارد فاز باززايي شدند. بررسي آماري نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که تيمارهاي 1 ميلي گرم در ليتر BA و 1.5 ميلي گرم در ليتر IAA،1 ميلي گرم در ليتر BA و 0.5 ميلي گرم در ليتر IAA، و 0.5 ميلي گرم در ليتر BA و 1 ميلي گرم در ليتر IAA بالاترين درصد باززايي (100 درصد) را داشتند. بزرگترين برگ نيز در تيمار 0.5 ميلي گرم در ليتر بنزيل آدنين و 1 ميلي گرم در ليتر ايندول استيک اسيد مشاهده گرديد. مقايسه ميانگين اثر اصلي بنزيل آدنين بر صفت تعداد برگ نشان داد که غلظت 0.5 ميلي گرم در ليتر بنزيل آدنين بيشترين تعداد برگ را دارا بود. با توجه به يکسان بودن درصد باززايي اندام هاي هوايي در تيمارهاي ذکر شده (100 درصد باززايي)، به منظور کاهش خطرات ناشي از افزايش تنظيم کننده هاي رشد و تحريک تنوع سوماکلونال، و از آنجايي که تيمار 0.5 ميلي گرم در ليتر BA و 1 ميلي گرم در ليتر IAA و تيمار 1 ميلي گرم در ليترBA و 0.5 ميلي گرم در ليتر IAA از نظر صفت طول بزرگترين برگ نيز بهترين بودند، بنابراين اين دو تيمار مي تواند تيمارهاي مناسبي براي باززايي مستقيم اندام هاي هوايي از ريزنمونه هاي ريشه باشند.

 
کلید واژه: لوزارنگ، ريزنمونه ريشه، باززايي، BA و IAA
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 201  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی