برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ارزش زیست محیطی گونه تنگرس (Amygdalus lycioides spach)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: روستا طوبي*,فلاح اصغر,اميرنژاد حميد,بردبار سيدكاظم,خليلي زينب
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

جنس بادام Amygdalus از خانواده Rosaceae از جنبه هاي اقتصادي- اجتماعي، زيست محيطي و دارويي داراي اهميت فراواني است. در اين تحقيق به ارزش زيست محيطي گونه بادام کوهي (تنگرس) Amygdalus lycidius از جنبه ترسيب کربن در جنگل تحقيقاتي فيروزآباد مي پردازد. براي تعيين اين ارزش با استفاده از روش آماربرداري سيستماتيک-تصادفي با قطعات نمونه 1000 مترمربعي تعداد در هکتار تعيين شد. سپس نمونه گيري از درختچه تنگرس انجام و در دماي 600-500 در کوره الکتريکي در آزمايشگاه سوزانده و سپس کربن آلي آن اندازه گيري شد. براي ارزيابي ارزش زيست محيطي ترسيب کربن در اين گونه از ماليات کربن استفاده شده است. نتايج نشان داد که ميزان ترسيب کربن توسط درختچه تنگرس (بادامک) 1.24 تن درهکتارمي باشد. در نتيجه ميزان CO2 جذب شده در جنگل 4.55 تن در هکتار و در کل جنگل، 42728 تن بدست آمده است. ارزش زيست محيطي جذب و ترسيب کربن در اين درختچه با در نظر گرفتن مقدار دي اکسيد کربن جذب شده برابر با 455 دلار در هکتار مي باشدکه در کل جنگل تحقيقاتي بنه و بادامک فيروزآباد معادل با 4265170 دلار مي باشد. با توجه به ارقام فوق اهميت گونه تنگرس از نظر ارزشهاي زيست محيطي از جمله ترسيب کربن آشکارتر مي شود. کمي سازي ارزش هاي زيست محيطي پوشش گياهي از جمله جذب CO2 و بيان اعداد وارقام آنها، گامي است به سوي توسعه پايدار و براي حفظ،احياء و توسعه آن مي توان از اعتبارات مربوطه استفاده کرد.

 
کلید واژه: تنگرس (Amygdalus lycioides)، ارزش زيست محيطي، ترسيب کربن، دي اکسيد کربن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 157  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی