برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه لرزه خیزی هندوکش و مقایسه آن با لرزه خیزی فلات ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طاهرنيا ناديا*,قيطانچي محمدرضا
 
 *دانشكده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
 
عنوان همایش: سمپوزيوم علوم زمين
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان زمین شناسی کشور
زمان:  1384دوره 24
 
چکیده: 

براي بررسي لرزه خيزي هندوکش و مقايسه آن با فلات ايران، نقشه لرزه خيزي هر دو منطقه در چهل سال گذشته تهيه و به روي نقشه گسلهاي منطقه ترسيم گرديده است. ضرايب a و b براي منطقه هندوکش تهيه و با ضرايب تعيين شده براي نواحي مختلف ايران مورد مقايسه قرار گرفت. مقطع قائم عمود بر راستاي گسل هندوکش و همچنين گسلهاي اصلي ايران نيز تهيه گرديد. نمودار تجمعي انرژي لرزه اي آزاد شده توسط زمين لرزه ها در بازه هاي 5 ساله از سال 1964 تا 2004 برا ي منطقه هندوکش و همچنين زونهاي فعال فلات ايران تهيه گرديد. انرژي لرزه اي آزاد شده در منطقه هندوکش در مقايسه با فلات ايران از نرخ بيشتري برخوردار مي باشد. در مورد توزيع انرژي در مناطق مختلف ايران، زاگرس همان طور که انتظار مي رود از نرخ آزاد شدن انرژي بيشتري نسبت به بقيه نقاط برخوردار است. نمودار بزرگي - زمان و فراواني - بزرگي براي دو منطقه رسم گرديد. توزيع کانون سطحي حاکي از فعاليتهاي لرزه خيزي بالا در هر دو منطقه است، هر چند که اين فعاليتها از نظر تعداد و بزرگي زمين لرزه ها در منطقه هندوکش از نرخ بيشتري برخوردار است. در منطقه هندوکش زمين لرزه هاي بزرگ اکثرا با عمقي بين 100 تا 300 کيلومتر مشاهده مي شوند و در کل منطقه بطور پراکنده زمين لرزه هايي متوسط و کوچک با عمق کانوني کمتر از 50 کيلومتر به چشم  مي خورند. در فلات ايران، عمق زمين لرزه ها اکثرا کم است. از بررسي مقايسه نواحي مختلف با منطقه هندوکش مشخص مي گردد که ناحيه زاگرس از نظر داشتن تعداد زمين لرزه هاي بيشتر، فعاليت لرزه اي منظم تر و داشتن زلزله هاي اکثرا متوسط و پايين و منطقه مکران از نظر تکتونيکي بيشترين شباهت را به منطقه فرورانشي هندوکش دارند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 46   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی