برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر بازدارندگی سورگوم وحشی (Sorghum halepnse) بر رشد گیاه دارویی گشنیز (Coriangrum sativum)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسامي عين اله*
 
 *دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

در سال هاي اخير، به كارگيري آللوپاتي در مديريت علف هاي هرز توجه بسياري از متخصصين علف هاي هرز را به خود جلب كرده است. به منظور بررسي تاثير ترشحات ريشه اي و تاثير مقادير مختلف غلظت عصاره اندام هاي هوايي قياق روي رشد گشنيز آزمايشي بصورت فاكتوريل درقالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در آزمايشگاه دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سه نوع خاك (خاك مزرعه، خاك استريل وتركيبي از اين دو نوع خاك) و دو مقدار غلظت عصاره اندام هاي سورگوم وحشي (100 درصد و 50 درصد) و يك تيمار شاهد، بدون اضافه كردن عصاره بود. نتايج نشان داد كه بيشترين درصد جوانه زني و ارتفاع گشنيز در خاك مزرعه و در تيمار شاهد بود. با افزايش غلظت عصاره از مقدار درصد جوانه زني، كلروفيل و ارتفاع گشنيز كاسته شد. مقايسه بين سه نوع خاك نشان داد كه در خاك مزرعه درصد جوانه زني، ارتفاع و كلروفيل بيشتر از دو تيمار خاكي ديگر بود. در كل ترشحات اندام هاي زيرزميني و عصاره اندام هاي هوايي سورگوم وحشي (حليط) داراي اثرات بازدارنده روي رشد گشنيز بود.

 
کلید واژه: سورگوم وحشي، گشنيز، آللوپاتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 78  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی