نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر برخی صفات گیاه دارویی بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسامي عبدالعلي*,بحريني نجف,هدايت محمد,بيرقداركشكولي آرمان
 
 *گروه علوم باغباني، دانشگاه خليج فارس، بوشهر
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بابونه آلماني (Matricaria chamomilla L.) گياهي علفي و يکساله از تيره کاسني است که بومي منطقه مديترانه بوده و منشاء آن آسياي صغير گزارش شده است. شرايط ادافيکي و تغذيه اي نقش عمده اي در رشد، نمو و حتي شکل بابونه دارد. کشت گياه در زمين هاي شور و غير حاصلخيز منجر به توليد گياهاني بسيار کوتاه (به ارتفاع 5 سانتي متر) با گل هاي کوچک و ظريف مي گردد. لذا به منظور مقايسه اثر کودهاي شيميايي و آلي بر برخي صفات گياه بابونه آلماني، آزمايشي در قالب فاکتوريل بر پايه طرح بلوک کامل تصادفي با 3 تيمار کود شيميايي و 5 تيمار کود دامي، در 3 تکرار در دانشکده کشاورزي، دانشگاه خليج فارس بوشهر به اجرا در آمد. صفاتي از جمله ارتفاع گياه، قطر گل، تعداد گل در بوته، وزن تر گل، وزن خشک گل، ميزان بيوماس تر، بيوماس خشک، شاخص برداشت و عملکرد اسانس مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه داده ها با استفاده از نرم افزار MSTAT-C انجام گرفت. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که با کاربرد تمامي کودهاي شيميايي و آلي ميزان افزايش ارتفاع بوته نسبت به تيمار شاهد معني دار مي باشد. بيشترين بيوماس در تيمار 20 تن کود گاوي به همراه 80 کيلوگرم ازت (N2) بعلاوه 60 کيلوگرم فسفر (P2) حاصل شد. همچنين بيشترين وزن تر و خشک گل در تيمار 3.5 تن کود مرغي و کود شيميايي N2P2 حاصل گرديد. از نظر تعداد گل در بوته، تمام سطوح کود آلي بعلاوه N2P2 در يک سطح و حداکثر بودند. همچنين بيشترين درصد اسانس با کاربرد 10 تن کود گاوي و سطح N1P1 بدست آمد که با تيمار 7 تن کود مرغي به همراه N2P2 اختلاف معني داري نشان نداد. در مجموع تيمار 7 تن کود مرغي و N2P2 به عنوان بهترين تيمار در رابطه با صفات مورد مطالعه در استان بوشهر معرفي گرديد.

 
کلید واژه: بابونه آلماني، کود شيميايي، کود مرغي، کود گاوي، بوشهر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 93  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی