برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و درصد اسانس زیره سبز

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خوش خبر حميد*,ناصري رحيم,سليماني فرد عباس,ميرزايي امير
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خرم آباد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ايران يکي از غني ترين منابع گياهان دارويي جهان به شمار مي رود که داراي تنوع بالاي شرايط زيستگاهي براي انواع گياهان داروئي بخصوص زيره سبز مي باشد. به منظور بررسي تاثير اثر سطوح مختلف کود نيتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و ميزان اسانس بذر زيره سبز، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مرکز آموزش فني حرفه اي فني، ايلام در سال 88-1378 اجرا گرديد. فاکتورهاي آزمايشي شامل کود نيتروژن (عدم مصرف، 50 و 100 کيلوگرم کود نيتروژن در هکتار) و تراکم هاي مختلف گياهي (50، 70 و 90 بوته در متر مربع) انتخاب شدند. نتايج تجزيه واريانس حاصل از داده ها نشان داد که کود نيتروژن از نظر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت و درصد اسانس بذر در سطح 1% تفاوت معني دار وجود. افزايش کود نيتروژن سبب افزايش عملکرد، اجزاي عملکرد و درصد اسانس گرديد. اما با افرايش 50 به 100 کيلوگرم از عملکرد دانه و ميزان اسانس کاسته شد. تراکم گياهي در متر مربع تاثير معني داري بر عملکرد، اجزاي عملکرد دانه و درصد اسانس بذر در سطح احتمال 1% داشت. حداکثر تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، عملکرد دانه، بيشترين وزن هزار دانه و بالاترين درصد اسانس از تراکم گياهي 70 بوته در متر مربع بدست آمد. اثر برهمکنش کود نيتروژن× تراکم گياهي بر عملکرد دانه در سطح احتمال 1% معني دار گرديد. بيشترين ميزان عملکرد دانه از 50 کيلوگرم کود نيتروژن در هکتار × تراکم 70 بوته در متر مربع بدست آمد.

 
کلید واژه: تراکم گياهي، کود نيتروژن، عملکرد دانه و اسانس، زيره سبز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 237  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی