برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات سه نوع تغذیه نیتروژنی بر رشد، وزن هزار دانه و میزان موسیلاژ گیاه اسفرزه تحت تنش شوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حيدري مصطفي*,فرزانه فاطمه,عبدل زاده احمد
 
 *گروه زراعت، دانشگاه زابل
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي اثر تنش شوري و سه نوع تغذيه نيتروژني بر رشد، عملکرد دانه و ميزان موسيلاژ گياه اسفرزه آزمايشي بصورت فاکتوريل و در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در سال 1388 در مرکز زيست فناوري دانشگاه زابل انجام گرفت. سه سطح شوري 0، 100 و 200 ميلي مولار نمک NaCl بعنوان فاکتور A و دو منبع نيتروژن به سه شکل نيترات: از منبع نيترات کلسيم، آمونيوم از منبع سولفات آمونيوم و ترکيب نيترات و آمونيوم به نسبت يک دوم از هر منبع نيتروژن بعنوان فاکتور B در نظر گرفته شدند. کاشت در درون گلدان هايي حاوي ماسه شسته شده و در اتاقک رشد انجام گرفت. بعد از جوانه زني تغذيه گياهان با استفاده از محلول غذايي هوکلند صورت مي گرفت که بر اساس تيمارهاي نيتروژني تهيه شده بودند. اعمال تنش شوري از مرحله دو برگي در گياهان آغاز شد. نتايج تجزيه آماري داده ها نشان داد تفاوت معني داري بين سطوح مختلف شوري، نوع تغذيه نيتروژني و برهم کنشني آنها بر وزن خشک بخش هوايي و ريشه گياه اسفرزه وجود دارد. شوري سبب کاهش اين دو بخش گرديد. با بالا رفتن ميزان شوري از شاهد به 200 ميلي مولار از مقدار ماده خشک بخش هوايي و ريشه به ترتيب معادل 42.8 و 13.4 درصد کاسته شدند. در بين تغذيه نيتروژني و در بالاترين سطح شوري، منبع کودي نيترات+آمونيم به ميزان بيشتري سبب افزايش اين دو بخش گرديد. در اين آزمايش اثر شوري بر وزن هزار دانه، طول سنبله و ميزان موسيلاژ دانه معني دار بود. بطوريکه با بالا رفتن ميزان شوري از شاهد تا 200 ميلي مولار از اين اجزاء کاسته شدند. در اين بين تيمار تغذيه نيتروژني و اثر متقابل آنها تاثير معني داري بر اين اجزاء نداشتند.

 
کلید واژه: شوري، نيتروژن، اسفرزه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 48  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی