برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر افزودن اسانس مرزه خوزستانی به آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه گوشتی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خسروي نيا حشمت اله*,صالح نيا علي,پسرك لو علي,خسروي شكيب علي
 
 *بخش علوم دامي، دانشگده کشاورزي، دانشگاه لرستان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اين مطالعه به منظور بررسي تاثير افزودن مقادير صفر، 500، 1000، 1500، 2000 و 2500 قسمت در ميليون اسانس مرزه به آب آشاميدني بر رشد، مصرف خوراک، ضريب تبديل خوراک و تلفات در مرغ گوشتي اجرا شد. اثر هر يک از شش تيمار آزمايشي در 3 تکرار و هر تکرار مشتمل بر 20 جوجه يک روزه سويه کاب (مخلوط نر و ماده)، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي تا سن 28 روزگي جوجه ها مورد بررسي قرار گرفت. در طول آزمايش، تمام جوجه ها به آب حاوي سطوح مشخص اسانس مرزه و خوراک دسترسي آزاد داشتند. افزودن اسانس مرزه به آب آشاميدني موجب کاهش معني داري در وزن زنده جوجه ها در سنين 7، 14، 21 و 28 روزگي در مقايسه با گروه شاهد شد (P<0.05). کاهش وزن مرغ ها با افزايش مقدار اسانس مرزه، بيشتر شد و لي رابطه ي خطي بين انها نبود. ميانگين مصرف خوراک جوجه ها در هفته هاي 1، 2 و 3 به طور معني داري براي تيمار هاي حاوي بيش از 1000 قسمت در ميليون اسانس مرزه کاهش يافت (P<0.05). در هفته 4 و براي کل دوره آزمايش سطوح بالاي مرزه مصرف خوراک را کاهش نداد. افزودن اسانس مرزه، موجب کاهش مصرف آب جوجه ها شد. با افزايش ميزان اسانس، نسبت کاهش مصرف آب در مقايسه با گروه شاهد بيشتر شد. ضريب تبديل خوراک به طور معني داري تحت تاثير ميزان اسانس مرزه در آب قرار گرفت (P<0.05). سطوح بالاتر از 1500 قسمت در ميليون اسانس موجب افزايش قابل توجهي در ضريب تبديل خوراک در هفته هاي 1 تا 4 دوره پرورش در مقايسه با گروه شاهد شد. ميزان تلفات براي تمام تيمارها در طي آزمايش 3 قطعه بود، لذا داده هاي مربوطه مورد تجزيه و تحليل اماري قرار نگرفت. نتيجه گيري مي شود که افزودن مقادير 500 تا 2500 ppm اسانس مرزه به آب آشاميدني موجب کاهش عملکرد مرغ گوشتي تا سن 28 روزگي مي شود.

 
کلید واژه: اسانس، مرزه خوزستاني، آب آشاميدني، عملکرد جوجه گوشتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی