برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر محلول پاشی هگزاکونازول بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدی غشاء بابونه (.Matricaria chamomilla L) در شرایط تنش خشکی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حجتي مصطفي*,مدرس ثانوي سيدعلي محمد,بيرقداركشكولي آرمان
 
 *گروه زراعت، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي اثر محلول پاشي هگزاکونازول بر ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون ليپيدي غشاء بابونه (Matricaria chamomilla L.) در شرايط تنش خشکي و آبياري کامل آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس انجام شد. تيمارها شامل غلظت هاي مختلف هگزاکونازول (0، 15 و 25 ميلي گرم بر ليتر) تنش خشکي (آبياري کامل و آبياري در زمان 50% ظرفيت زراعي) و زمان محلول پاشي هگزاکونازول (50 و 80 روز پس از کاشت) بودند. نتايج نشان داد که تنش خشکي به صورت معني داري سبب افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون ليپيدي غشاء گرديد. کاربرد هگزاکونازول در هر دو زمان مصرف سبب کاهش ميزان فعاليت آنزيم کاتالاز در شرايط تنش خشکي گرديد اما در شرايط آبياري کامل فعاليت آنزيم کاتالاز را نسبت به شاهد افزايش داد. فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز و پراکسيداز نيز با افزايش غلظت هگزاکونازول ابتدا افزايش و سپس کاهش يافتند. تنش خشکي سبب افزايش پراکسيداسيون ليپيدي غشاء و در نتيجه تجمع مالون دي آلدهيد گرديد همچنين کاربرد هگزاکونازول در شرايط آبياري کامل منجر به افزايش پراکسيداسيون ليپيدي غشاء در هر دو زمان مصرف گرديد اما در شرايط وجود تنش خشکي مصرف 25 ميلي گرم بر ليتر هگزاکونازول در مقايسه با عدم مصرف آن سبب کاهش پراکسيداسيون ليپيدي غشاء شد. بر طبق نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گرفت که کاربرد هگزاکونازول در شرايط تنش خشکي مي تواند با کاهش پراکسيداسيون ليپيدي غشاء و همچنين بهبود سيستم آنتي اکسيداني گياه را از صدمات ناشي از تنش خشکي حفظ نمايد.

 
کلید واژه: بابونه، هگزاکونازول، تنش خشکي، آنزيم هاي آنتي اکسيدان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی