نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر تیمارهای اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم بر بهبود جوانه زنی بذر مفراح

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حبيبي پيمان*,پيري خسرو,ميرزايي اصل اصغر,استاداحمدي پريسا
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

جنس Nepeta (نعناعيان) گياهي است که با تقريبا 280 گونه در اروپا، آسيا و بخش هاي کوچکي از آفريقا پراکنده شده است. بعضي از گونه هاي اين جنس به عنوان طب سنتي در ايران کاربرد فراوان داشته است از جمله پونه ساي مواج يا مفراح (N. Crispa) که به عنوان ضدعفوني کننده و درمان سرماخوردگي مورد استفاده قرار مي گيرد. لذا بررسي ويژگيهاي مختلف از جمله تکثير آن جهت توسعه و افزايش آن ضروري به نظر مي رسد. در اين آزمايش روشهاي موثر در تسريع جوانه زني بذر بررسي شد. در اين تحقيق، پيش خيساندن بذور با تيمارهاي اسيد جيبرليک  (GA3)با غلظت هاي 50، 100، 200، 300 و 500 قسمت در ميليون به مدت 48 ساعت و نيترات پتاسيم (KN03) با غلظت هاي 0.1، 0.2 و 0.4 درصد به مدت 72 ساعت و بدون تيمار (شاهد) در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار (6 نمونه در هر تکرار) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد در بين تيمارهاي مختلف پيش خيساندن بذور با اسيد جيبرليک 30 قسمت در ميليون بيشترين تاثير مثبت را بر درصد جوانه زني و سرعت جوانه زني بذور مفراح داشته و تفاوت معني داري را نشان داد. هم چنين ميزان وزن خشک و وزن تر گياه با اسيد جيبرليک با غلظت 300 قسمت در ميليون تفاوت معني داري را نشان داد. اما با افزايش غلظت اسيد جيبرليک ميزان جوانه زني و سرعت جوانه زني کاهش پيدا کرد. هم چنين بعد از اسيد جيبرليک 300 قسمت در ميليون پيش خيساندن با تيمار نيترات پتاسيم 0.2 درصد بالاترين درصد جوانه زني را نشان داد لذا مي توان عنوان کرد که در بين تيمارهاي پيش خيساندن، تيمار اسيد جيبرليک با غلظت 300 قسمت در ميليون بالاترين تاثير را در سرعت و درصد جوانه زني دارد به طوري که در اين بررسي درصد جوانه زني تا صد درصد افزايش يافت.

 
کلید واژه: بذر مفراح،جوانه زني اسيد جيبرليک، نيترات پتاسيم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی