نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر خصوصیات موفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی ریحان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حياتي پريسا,شريفي شايگان محسن*,روشن وحيد,قاسميان محمد,ذاكرين عبدالرسول
 
 *مرکز تحقیقات کشاورزی و منبع طبیعی استان بوشهر، برازجان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ريحان با نام علمي Ocimum basilicum گياهي علفي، يکساله، متعلق به خانواده Lamiaceae از گياهان دارويي باارزشي است که علاوه بر اينکه به عنوان سبزي خوراکي استفاده مي شود در صنايع داروسازي و پزشکي کاربردهاي فراوان دارد. از آنجا که تاثير شرايط بهينه رشد، نمو و عملکرد و نيز کميت وکيفيت مواد موثره گياهان دارويي بسيار حياتي است، لذا پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر ساليسيليک اسيد بر خصوصيات مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي گياه ريحان در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با 3 تکرار، طي سال هاي 89-1388 انجام گرفت. واکنش گياه ريحان به کاربرد ساليسيليک اسيد به صورت محلول پاشي در غلظت هاي (600 ppm، 400، 200، 0) روي قسمت هاي هوايي گياه، مورد ارزيابي قرار گرفت. طي اين آزمايش گياهان 3 مرتبه، با فواصل دو هفته يک بار از زمان تشکيل ساقه، تشکيل غنچه و گلدهي کامل، با ساليسيليک اسيد و گياهان شاهد نيز با آب مقطر محلول پاشي شدند. بر اساس نتايج بدست آمده، سطوح مختلف ساليسيليک اسيد تاثير معني داري (P£0.01) بر درصد اسانس، طول شاخه جانبي، تعداد شاخه جانبي و ارتفاع گياه در مرحله تمام گل داشت و همچنين عملکرد پيکر رويشي تازه و خشک گياه تحت تاثير سطوح مختلف ساليسيليک اسيد معني داري نشد. ترکيب هاي متشکله اسانس بوسيله دستگاه هاي GC و GC/MS، مشخص شد که از بين ترکيب هاي شناسايي شده در تمامي تيمارها (با بيشترين و کمترين ميزان)، متيل کاويکول (37.521 (400 ppm) - (شاهد) 32.825)، جرانيال ((شاهد) 16.627 - 14.544 (400 ppm))، نرال ((شاهد) 12.653 - 10.814 (400 ppm)) و کاريوفيلن ((شاهد) 6.369 - 6.081 (600 ppm)) بيشترين مقدار را به خود اختصاص دادند. نتايج اين آزمايش نشان داد که کاربرد ساليسيليک اسيد روي ريحان (خصوصا در غلظت 200 ppm) سبب افزايش ميزان اسانس، ارتفاع بوته و وزن تر هر بوته مي شود که اين ويژگي به دليل دارويي و خوراکي بودن گياه مذکور حائز اهميت مي باشد.

 
کلید واژه: اسانس، ساليسيليک اسيد، متيل کاويکول، ريحان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 68  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی