برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر محلول پاشي اسيد بوريک بر ميزان بر تجمع يافته در بذر و برخي از مواد فعال کدوي تخمه کاغذي (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حميدي مقدم ابوالقاسم*,فخرطباطبايي سيدمحمد,كاشي عبدالكريم,اميدبيگي رضا
 
 *دانشگاه جيرفت، دانشکده کشاورزی، بخش علوم گياهي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بر يکي از عناصر غذايي کم مصرف در رژيم غذايي انسان داراي اثرات متعدد از جمله تغيير سطح هورمون هاي استروئيدي، تنظيم متابوليکي، متابوليسم ضدتوموري و تنظيم تقسيم سلولي مي باشد. همچنيين بر يکي از ريزمغزي هاي ضروري در فيزيولوژي گياهي، داراي اثرات بسزايي در مراحل مختلف رشد و نمو گياهان بويژه در مراحل گرده افشاني، تشکيل ميوه و بذر دارد. کدوي تخمه کاغذي گياه واجد مواد موثره مهم نظير بتاسيتوسترول، اسيدهاي چرب، ويتامين هاي آ و اي و عناصر تعيين کننده اي همچون روي و بر مي باشد. از مواد موثره اين گياه براي درمان بيماري هاي تورم پروستات، تنظيم دوران قائدگي و سوزش مجراي ادراري، استفاده مي شود. آزمايش هاي مربوط به تحقيق، بصورت کرت هاي خردشده، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار اجرا گرديد. طي آزمايش هاي مذکور اثر سطوح مختلف اسيد بوريک (0، 50، 100، 150 و 200 پي پي ام) در مراحل مختلف رشد و نمو گياه (سه تا پنج برگي، ظهور گل هاي نر، ظهور گل هاي ماده و مرحله اوليه تشکيل ميوه) بر روي عملکرد بذر، مقدار تجمع بر در بذر، درصد روغن و درصد اسيدهاي چرب مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که محلول پاشي با اسيد بوريک با غلظت 150 پي پي ام در مراحل ظهور گل هاي نر و ماده، اثر معني داري در سطح احتمال يک درصد بر روي عملکرد بذر دارد. بيشترين ميزان بر تجمع يافته در بذر از محلول پاشي با تيمار 200 پي پي ام در مرحله اوليه تشکيل ميوه حاصل شد. و حداکثر درصد روغن از تيمار 150 پي پي ام استحصال گرديد. همچنين محلول پاشي با اسيد بوريک با غلظت هاي 100، 150 و 200 پي پي ام اثر معني داري در سطح احتمال پنج درصد بر روي مقدار اسيد اولئيک داشت ولي بر روي ساير اسيدهاي چرب اثر معني داري نداشت.

 
کلید واژه: کدوي تخمه کاغذي، بر، روغن و اسيدهاي چرب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 71  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی