برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي کشت جنين بالغ و تاثير محيط کشت و سطوح مختلف هورموني در کالزايي و باززايي گياه کنجد

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حاتمي روح اله*,رنجبر غلامعلي,كاظمي تبار سيدكمال,سميعي بهروز
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

کنجد (Sesamum indicum L.) به عنوان يکي از گياهان قديمي، قرن هاست که در چين باستان به دليل وجود آنتي اکسيدانهاي طبيعي و خواص دارويي فراوان در علم طب مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه به ارزش غذايي و تاريخي کنجد، و اهميت استفاده از تکنيک کشت بافت به عنوان ابزاري در جهت پيشبرد اهداف بهزراعي و مهندسي ژنتيک، پاسخ آزمايشگاهي 2 رقم کنجد (ورامين و ناز تک شاخه) نسبت به کالزايي و باززايي گياه کنجد از جنين بالغ، تحت يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت. بعد از ضدعفوني بذور، جنين هاي ديپلوئيد جدا شده و روي دو محيط القاء کالوس MS و MS نيم قدرت حاوي 1.5، 2، 2.5 و 3 ميلي گرم در ليتر هورمون 2.4-D، به همرا 0.1 گرم در ليتر کازئين هيدروزيلات به عنوان مكمل قرار گرفتند. بعد از گذشت سي روز نمونه هاي کالوس جهت باززايي به محيط کشت باززايي MS و MS نيم قدرت تکميل شده با هورمون هاي رشدي NAA (0.5 و 1 ميلي گرم در ليتر)،  BAP(1 و 1.5 ميلي گرم در ليتر) و kin (1 ميلي گرم در ليتر) منتقل شدند. درصد کالزايي و باززايي در ارقام و محيط هاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد که رقم ناز تک شاخه بطور متوسط 70.3% کالزايي، و رقم ورامين 67.2% کالزايي داشتند. ارقام مذکور نسبت به محيط کشت کالزايي MS نيم قدرت تکميل شده با 3 ميلي گرم در ليتر هورمون  2,4-Dبه همراه 0.1 گرم در ليتر مكمل کازئين هيدروزيلات پاسخ بهتري را نشان دادند. در محيط باززايي رقم ورامين بطور متوسط با 28.9% باززايي، برتري معني داري (P<0.01) را نسبت به رقم ناز تک شاخه نشان داد. همچنين بهترين پاسخ نسبت به باززايي مربوط به محيط MS نيم قدرت تکميل شده با 0.5 ميلي گرم در ليتر از هورمون NAA،1 ميلي گرم در ليتر از هورمون BAP به همراه 1 ميلي گرم در ليتر هورمون کينتين بود.

 
کلید واژه: کنجد، کالزايي، باززايي، کشت جنين بالغ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 83  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی