نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر کودهای دامی و نیتروژنه بر درصد جذب نیتروژن و پتاسیم از خاک در گیاه دارویی سیاه دانه (.Nigella sativa L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خالصي نسيم*,شور محمود,صمدي كاظمي مليحه,خشنوديزدي اصغر
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

سياه دانه با نام علمي(Nigella sativa L.)  متعلق به خانواده آلاله و بومي مديترانه شرقي است. به منظور مطالعه اثر کودهاي دامي و نيتروژنه بر روي درصد جذب نيتروژن و پتاسيم از خاک توسط گياه دارويي سياهدانه، آزمايشي در سال زراعي 1389-1388 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد اجرا شد. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار اجرا گرديد. عامل کود دامي شامل کود گاوي در 2 سطح (15 و 30 تن در هکتار) و کود نيتروژنه به شکل اوره در 3 سطح (30، 60 و 90 کيلوگرم در هکتار) مورد استفاده قرار گرفتند، همچنين يک کرت در هر تکرار به عنوان شاهد (عدم مصرف کود) به منظور مقايسه ميانگين ها در نظر گرفته شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که کاربرد کودهاي گاوي و نيتروژنه باعث افزايش درصد جذب نيتروژن و پتاسيم از خاک توسط گياه دارويي سياه دانه نسبت به تيمار شاهد شدند، به طوري که تجمع نيتروژن و پتاسيم در بذرهاي اين گياه به مراتب بيشتر از ساقه ها و برگ هاي آن بود. بالاترين درصد نيتروژن تجمع يافته در بذر (%3.72) با کاربرد 90 کيلوگرم کود نيتروژن در هکتار حاصل شد و بيشترين درصد نيتروژن تجمع يافته در ساقه و برگ (%1.53) در اين گياه با کاربرد 15 تن در هکتار کود گاوي بدست آمد. همچنين با توجه به نتايج تجزيه واريانس بالاترين درصد پتاسيم جذب شده توسط گياه سياه دانه در بذرها، ساقه و برگ با کاربرد 30 تن در هکتار کود گاوي حاصل شد که اختلاف آن ها با شاهد معني دار بوده است. در مجموع نتايج اين مطالعه نشان داد که کاربرد کود گاوي نسبت به کود شيميايي نيتروژن، تاثير بيشتري بر روي ميزان جذب پتاسيم توسط گياه سياه دانه داشته است.

 
کلید واژه: سياه دانه، کود دامي، کود نيتروژن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 172  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی