برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر تراکم کاشت و زمان برداشت بر درصد و عملکرد اسانس و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی بابونه آلمانی (.Matricaria recutita L) در استان تهران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حكمي گلديس*,فراهاني ابراهيم,پيرونذيري نيرالسادات
 
 *دانشگاه آزاد اسلامی، اراک
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور تعيين تاثير تراکم کاشت و زمان برداشت بر گياه بابونه آلماني (Matricaria recutita L.)، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال 88-1387 در مزرعه تحقيقاتي خجير در استان تهران انجام شد. صفات ارتفاع بوته، تعداد گل، تعداد سرشاخه گل دار، وزن گل تر و خشک، عملکرد گل تر و خشک، درصد و عملکرد اسانس مورد بررسي قرار گرفتند. تيمارها شامل تراکم هاي کاشت در چهار سطح 10*30، 15*30، 20*30 و 25*30 سانتي متر و زمان هاي برداشت در سه سطح (برداشت در 50 درصد گلدهي، گلدهي کامل و بذر دهي) در نظر گرفته شد. استخراج اسانس از گل هاي گياه به روش تقطير با آب توسط دستگاه کلونجر انجام شد. بر اساس نتايج حاصله تراکم هاي مختلف کاشت براي صفات تعداد گل، عملکرد گل تر، درصد اسانس و عملکرد اسانس، وزن خشک گل و عملکرد گل خشک تاثير معني دار داشتند و در ارتفاع بوته، سر شاخه گل دار و وزن تر گل اختلاف معني دار مشاهده نشد. در سطوح مختلف برداشت براي تمام صفات تاثير معني دار در سطح احتمال %1 ديده شد. اثر متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت اثر معني دار در سطح احتمال %1 براي درصد و عملکرد اسانس نشان داد. نتايج نشان داد که بيشترين مقدار عملکرد اسانس در تراکم 10*30 سانتي متر، 246.647 کيلوگرم در هکتار) و در زمان گلدهي کامل با ميزان ( 299.533 کيلوگرم در هکتار) بود و همچنين در بررسي اثر متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت بيشترين درصد اسانس (0.953 درصد وزني) به تيمار با تراکم 15*30 سانتي متر و برداشت در زمان بذردهي و بيشترين عملکرد اسانس (296.259 کيلوگرم در هکتار) به تيمار با تراکم 10*30 سانتي متر و برداشت در زمان %50 گلدهي تعلق داشت. با توجه به نتايج حاصل به نظر مي رسد تراکم کاشت 10*30 سانتي متر و برداشت %50 گلدهي بهترين تيمار جهت کاشت بابونه آلماني در محل مورد تحقيق است.

 
کلید واژه: بابونه آلماني، تراکم کاشت، زمان برداشت، عملکرد ماده خشک، درصد و عملکرد اسانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 120  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی