برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی امکان افزایش درصد جوانه زنی بذر گیاه دارویی پنج انگشت Vitex pseudo-negundo با استفاده از پیش تیمارهای مختلف بذری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: چايي چي مهرداد*,سوري حميد
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي همدان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور افزايش درصد جوانه زني بذر گياه پنج انگشت Vitex pseudo-negundo آزمايشي با استفاده از تيمارهاي زير در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام پذيرفت. تيمارها عبارت بودند از خيساندن در اسيد جيبرليک 400 ppm به مدت 10 ساعت، خراش دهي بذر، خيساندن در آب جوش 100 درجه سانتيگراد به مدت يک، دو، چهار و هشت دقيقه، قرار دادن در دماي خشک 50، 90، 130 و 170 درجه سانتيگراد به مدت 5 دقيقه، قرار دادن در سرماي 5 درجه سانتيگراد به مدت دو هفته و قرار دادن در سرماي 19- درجه سانتيگراد به مدت 24 ساعت. بذور پس از تيمار در دماي 30 درجه سانتيگراد و در تاريکي نگهداري شدند. نتايج نشان داد که اختلاف معني داري (P<0.01) بين تيمارها از لحاظ درصد جوانه زني بذور وجود دارد. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که خراش دهي بذر، تيمار جيبرليک اسيد و سرماي 5 درجه سانتيگراد به ترتيب با ميانگين درصد جوانه زني 48، 40 و 32 بهترين تيمارها بوده و عليرغم اينکه با تيمار شاهد اختلاف معني داري داشتند (P<0.05) اما بين اين تيمارها اختلاف معني دار مشاهده نگرديد. تيمار شاهد (20% جوانه زني) نيز با تيمار سرمايي 19- درجه سانتيگراد (17%) و دماي خشک 50 درجه سانتيگراد (17%) اختلاف معني داري نشان نداد. در ساير تيمارهاي به کار رفته در آزمايش درصد جوانه زني بذور بسيار کم ارزيابي گرديد. بطور کلي به نظر مي رسد هر دو عامل فيزيکي و فيزيولوژيک در جوانه زني بذر اين گياه دارويي نقش دارند.

 
کلید واژه: جوانه زني، پنج انگشت، Vitex pseudo-negundo
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 86  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی