برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای در گیاه دارویی Papaver orientale

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حقيقت حور مريم*,اصغري زكريا رسول,زارع ناصر
 
 *دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

P. orientale از گياهان داروي مهم توليد کننده آلکالوئيدها است. آلکالوئيد اصلي در اين گياه اوريپاوين است. توليد متابوليت هاي ثانويه در شرايط طبيعي (In vivo) با محدوديت هاي مواجه است. تکنيک کشت سلول و بافت گياهي ابزار مناسبي را براي مطالعه و توليد متابوليت هاي ثانويه در گياهان فراهم مي کند. پيش نياز اصلي براي استفاده از اين تکنيک ها، در دسترس بودن يک سيستم مناسب کالوس زايي و باززايي در گياه هدف است. با توجه به عدم وجود اطلاعات کافي در رابطه با پاسخ کشت بافتي P. orientale، اين پژوهش به منظور بررسي توليد کالوس و باززايي درون شيشه اي اين گياه در محيط کشت پايه موراشيگ و اسکوگ (MS) و گامبورگ (B5) حاوي سطوح مختلف هورمون هاي NAA، Kin و BA اجرا شد. براي توليد کالوس ريزنمونه ها (هيپوکوتيل و کوتيلدون ها) در محيط کشت هاي فوق در دماي 20 درجه سانتي گراد و دوره نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي قرار داده شدند. ريزنمونه هاي کشت شده بعد از گذشت يک هفته در برخي از محيط هاي کشت شروع به توليد کالوس کردند. تجزيه واريانس نشان داد که از لحاظ درصد کالوس زايي، وزن تر کالوس، درصد ساقه زايي، وزن تر ساقه، درصد ريشه زايي و وزن تر ريشه اختلاف معني داري بين محيط هاي مختلف کشت در سطح احتمال يک درصد وجود داشت. محيط هاي کشت MS حاوي هورمون هاي BA به ميزان 0.5 ميلي گرم بر ليتر و NAA به ميزان 0.5 يا 1 ميلي گرم بر ليتر محيط هاي کشت مناسبي براي کالوس زايي در اين گياه بودند. بيشترين درصد ساقه زايي در محيط کشت MS حاوي هورمون هاي Kin به ميزان 0.5 ميلي گرم بر ليتر و NAA به ميزان 0.5 يا 1 ميلي گرم بر ليتر بود. محيط کشت B5 نسبت به محيط کشت MS تاثير زيادي براي توليد ريشه در اين گياه داشت، ميانگين درصد ريشه دهي در محيط کشت (25.6) B5 تقريبا پنج برابر درصد ريشه دهي در محيط کشت (5.6) MS بود.

 
کلید واژه: اوريپاوين، باززايي، کشت بافت، هيپوکوتيل و کوتيلدون، Papaver. Orientale
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 125  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی