برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی Papaver pseudo-orientale

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حقيقت حور مريم*,اصغري زكريا رسول,زارع ناصر
 
 *دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گياهان منبع مهمي از داروها هستند و نقش کليدي را در سلامتي مردم جهان دارند. کشت بافت گياهي راهکار مناسبي را براي تکثير و دست کاري ژنتيکي گياهان دارويي و همچنين توليد متابوليت هاي ثانويه در شرايط درون شيشه اي فراهم مي کند. با اين حال پيش نياز اصلي براي کاربرد اين تکنيک در بهبود و توسعه هر گياهي بهينه سازي يک سيستم موثر کشت و باززايي درون شيشه اي براي آن گياه است. P. pseudo-orientale منبعي براي آلکالوئيدهايي مثل ايزوتبائين، اورينتاليدين، مکرانتالين و سليوتاريدين است. در اين پژوهش توليد کالوس و باززايي درون شيشه اي گياه P .pseudo-orientale در محيط کشت پايه موراشيگ و اسکوگ (MS) و گامبورگ (B5) حاوي سطوح مختلف هورمون هاي NAA، Kin و BA بررسي شد. براي توليد کالوس قسمت بالاي گياهچه که شامل هيپوکوتيل و کوتيلدون بود در محيط کشت هاي فوق در دماي 20 درجه سانتي گراد و دوره نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي قرار داده شدند. تجزيه واريانس صفات نشان داد اختلاف معني داري در سطح احتمال يک درصد بين محيط هاي کشت مختلف از لحاظ صفات درصد کالوس زايي، وزن تر کالوس، درصد ساقه زايي، وزن تر ساقه، درصد ريشه زايي و وزن تر ريشه وجود دارد. محيط کشت مناسب براي کالوس زايي، محيط MS حاوي هورمون هاي BA و NAA هر کدام به ميزان 0.5 ميلي گرم بر ليتر و B5 داراي Kin به ميزان 0.5 ميلي گرم بر ليتر و NAA به ميزان 1 ميلي گرم بر ليتر بود. ريشه دهي در محيط کشت B5 نسبت به محيط کشت MS بيشتر بود و ريشه زايي در محيط کشت هايي که حاوي غلظت هاي مختلف هورمون کينتين بودند انجام شد اما در محيط کشت هاي حاوي هورمون BA ريشه زايي انجام نشد. بيشترين درصد ساقه دهي در محيط کشت B5 حاوي هورمون هاي Kin و NAA هر کدام به ميزان 0.5 ميلي گرم بر ليتر بود.

 
کلید واژه: باززايي، ساقه زايي، کالوس، کشت درون شيشه، P. pseudo-orientale
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 119  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی