برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر اجزاء عملکرد دانه و میزان روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسينعلي زاده مهدي*,درزي محمدتقي,حاج سيدهادي سيدمحمدرضا,رياضي غلامحسين
 
 *رودهن، مجتمع دانشگاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

عوامل محيطي نقش بسزايي در توليد گياهان دارويي دارند و در اين بين فاکتورهاي زمان کاشت و تراکم بوته از اهميت خاصي برخوردار مي باشند، به طوري که بهره گيري مناسب از اين پارامترها موجب افزايش کميت و کيفيت محصول مي گردد. گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis) از جمله اين گياهان مي باشد که دانه آن داراي روغن ارزشمندي بوده که مي تواند در صنايع داروسازي براي تهيه داروهاي ضدتورم مورد استفاده قرار گيرد. به همين منظور در پژوهشي تاثير تاريخ کاشت و تراکم بوته بر اجزاء عملکرد دانه و ميزان روغن گياه دارويي هميشه بهار با استفاده از آزمايش فاکتوريل دو عاملي شامل عامل تاريخ کاشت حاوي سه سطح 25 فروردين، 4 ارديبهشت، 14 ارديبهشت و عامل تراکم بوته حاوي سه سطح 25 بوته در مترمربع، 12.5 بوته در مترمربع و 8.3 بوته در مترمربع در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي 88-87 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن واقع در منطقه کوليک مورد بررسي قرار گرفت. صفات مورد بررسي شامل ارتفاع گياه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن بذر و عملکرد روغن بودند. طبق نتايج حاصل از آزمايش مشخص گرديد که بيشترين مقدار در صفات ارتفاع گياه (40.29 سانتيمتر)، عملکرد دانه (2.27 تن در هکتار)، درصد روغن بذر (10.02) و عملکرد روغن (240 کيلوگرم در هکتار) در تاريخ کاشت اول مشاهده گرديد. اثر تراکم بوته نيز بر صفات مورد بررسي معني دار گرديد به طوري که بيشترين عملکرد دانه (3.27 تن در هکتار)، درصد روغن بذر (9.18) و عملکرد روغن (306.36 کيلوگرم در هکتار) در تراکم 25 بوته در مترمربع بدست آمد. اثرات متقابل تاريخ و تراکم نيز در بين عوامل مورد بررسي بر روي صفت عملکرد روغن مشاهده شد. طبق نتايج حاصل از اين پژوهش تيمار تاريخ 25 فروردين با تراکم 25 بوته در مترمربع بهترين نتيجه را بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد نشان داد.

 
کلید واژه: هميشه بهار، تاريخ کاشت، تراکم بوته، دانه، روغن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 144  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی