نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عملکرد و صفات کیفی کنجد در سطوح مختلف دور آبیاری، نیتروژن و سوپرجاذب

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جويبان زين العابدين*,موسوي سيدغلامرضا,ثقه الاسلامي محمدجواد,رمضاني سيدحميدرضا
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاداسلامي، واحد بيرجند
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي اثر سطوح مختلف آبياري، نيتروژن و سوپرجاذب بر عملکرد، و صفات کيفي توده محلي کنجد آزمايشي در سال 1388 در يکي از مزارع منطقه خوسف، با استفاده از طرح کرت هاي دو بار خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي به اجرا درآمد. تيمارها شامل دور آبياري در سه سطح (6، 12 و 18 روز) به عنوان فاکتور اصلي، کود نيتروژن در سه سطح (صفر، 100 و 200 کيلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور فرعي و سوپرجاذب در دو سطح (صفر و 200 کيلوگرم در هکتار) در فاکتور فرعي- فرعي بودند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر دور آبياري بر صفاتي مانند عملکرد دانه، درصد روغن و پروتئين، عملکرد روغن و پروتئين معني دار بود به طوري که بيشترين عملکرد دانه، روغن و پروتئين در دور آبياري 6 روز بدست آمد. اثر نيتروژن بر عملکرد دانه، روغن و پروتئين معني دار بود ولي بر صفاتي مانند درصد روغن و پروتئين معني دار نبود. اثر سوپرجاذب بر درصد پروتئين دانه معني دار بود ولي در ساير صفات مورد مطالعه تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. اثر متقابل آبياري و نيتروژن بر تمامي صفات بجز درصد پروتئين معني دار بود. صفاتي نظير درصد و عملکرد روغن تحت تاثير اثرات متقابل آبياري و سوپرجاذب قرار گرفت. هيچ يک از صفات مورد مطالعه تحت تاثير اثرات متقابل نيتروژن و سوپرجاذب و نيز همچنين آبياري، نيتروژن و سوپرجاذب قرار نگرفتند. نتايج بدست آمده نشان داد که براي دستيابي به حداکثر عملکرد دانه و پروتئين کنجد در منطقه خوسف دور آبياري 6 روز به همراه 200 کيلوگرم نيتروژن در هکتار و نيز مصرف 200 کيلوگرم در هکتار سوپرجاذب مناسب مي باشد.

 
کلید واژه: کنجد، آبياري، نيتروژن، سوپرجاذب، عملکرد دانه، عملکرد روغن و عملکرد پروتئين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 184  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی