برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تنوع ژنتیکی پنج رقم گیلاس با استفاده از صفات مرفولوژیک

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جوانمرد طاهره*,زماني ذبيح اله,غفاري سيدمحمود,اميدي منصور
 
 *گروه مهندسي علوم باغباني و فضاي سبز، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران، کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گيلاس Prunus avium L. داراي ميوه هاي گوشتي قرمز يا زرد رنگي است که در زمان رسيدن حاوي مقادير زيادي آنتوسيانين و مواد پلي فنوليک و کاروتنوئيدي بوده که به علت داشتن خاصيت آنتي اکسيداني ضد سرطان محسوب مي شوند و علاوه بر آن به کاهش درد ورم مفاصل و نقرس نيز کمک شاياني مي کنند. ايران يکي از خاستگاه هاي مهم گيلاس در جهان است. اين گياه با شرايط اقليمي کرج سازگاري دارد و به همين منظور، پنج رقم از ارقام مورد توجه براي کشت و کار در اين منطقه شامل سيليژ، لامبرت، سياه مشهد، سياه شبستر و زرد دانشکده انتخاب و مطالعات مرفولوژيکي روي آن ها صورت گرفت. بدين منظور، 21 صفت زايشي که شامل صفات مربوط به گل، ميوه و هسته گياه مي شدند از قبيل اندازه گلبرگ ها، طول دم گل، درصد باروري دانه هاي گرده، وزن ميوه، نسبت طول به عرض هسته و وجود جنين در بذر مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه واريانس صفات مطالعه شده بين ژنوتيپ ها معني دار بود و تنوع را براي صفات به خوبي نشان مي داد. نتايج تجزيه همبستگي ساده، وجود همبستگي مثبت و منفي معني داري را براي برخي صفات مهم از جمله عرض ميوه با نسبت طول به عرض گلبرگ، طول ميوه با طول دمگل و طول دم ميوه و هم چنين طول پرچم با طول ميوه نشان داد. صفات موثر در چهار عامل اصلي قرار گرفتند که مجموعا 91.47 درصد از واريانس کل را توجيه نمودند. صفات مهمي مانند وزن ميوه، طول گلبرگ، طول بذر و درصد باروري دانه گرده در عامل هاي اصلي قرار گرفتند. تجزيه کلاستر با استفاده از اين چهار عامل توانست در فاصله نزديک 25، ژنوتيپ ها را به 3 گروه تقسيم بندي کند به طوريکه سياه شبستر به تنهايي در يک گروه، زرد دانشکده و لامبرت در گروه ديگر و سياه مشهد و سيليژ نيز در يک گروه قرار گرفتند.

 
کلید واژه: avium Prunus، صفات زايشي، آنتي اکسيدان، تجزيه همبستگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 90  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی