برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گیاه دارویی کنگر فرنگی (.Cynara scolymus L) و خارمریم (.Silybum marianum L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جوادي حامد*,ثقه الاسلامي محمدجواد,موسوي سيدغلامرضا
 
 *دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

با توجه به روند افزايشي مصرف گياهان دارويي و توسعه اراضي شور و کمبود زمين هاي زراعي مطلوب براي کشاورزي در دنيا، استفاده از گونه هاي گياهي مقاوم به شوري از اهميت زيادي برخوردار است. بررسي مقاومت به شوري در مرحله جوانه زني ساده ترين و کم هزينه ترين روش انتخاب گياهان جهت کشت در شرايط شور مي باشد. به همين منظور جهت بررسي اثر شوري بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه گياه دارويي کنگر فرنگي و خارمريم آزمايشي با شش سطح شوري شامل صفر (شاهد)، 4، 8، 12، 16 و 20 دسي زيمنس بر متر در قالب طرح کاملا تصادفي و به طور جداگانه براي هر گياه در سه تکرار اجرا شد. براي تيمار شاهد (صفر) از آب مقطر و براي تهيه محلول هايي با هدايت الکتريکي ذکر شده از نمک کلريد سديم خالص استفاده گرديد. در اين آزمايش صفات مورد مطالعه شامل طول ريشه چه، طول ساقه چه، طول گياهچه، وزن ترگياهچه، وزن خشک گياهچه، سرعت جوانه زني، درصد جوانه زني، شاخص بنيه بذر، محتوي آب بافتي گياهچه و نسبت طول ريشه چه به ساقه چه بودند. نتايج نشان داد که با افزايش شوري طول ريشه چه، طول ساقه چه، طول گياهچه، سرعت جوانه زني و شاخص بنيه بذر گياه دارويي کنگر فرنگي کاهش يافت. با افزايش سطوح شوري درصد جوانه زني و وزن تر گياهچه کنگرفرنگي کاهش يافت به طوري که در تيمار حداکثر شوري (20 دسي زيمنس بر متر) نسبت به شاهد (صفر) درصد جوانه زني به ميزان 37.49 درصد و وزن تر گياهچه به ميزان 45.75 درصد کاهش نشان داد. افزايش شوري هيچيک از صفات مورد مطالعه خار مريم بجز وزن خشک گياهچه را تحت تاثير قرار نداد. شوري 20 دسي زيمنس بر متر نسبت به شاهد باعث کاهش 43.5 درصدي در جوانه زني و 26.2 درصدي در وزن تر گياهچه گياه دارويي خارمريم شد. تحمل بيشتر در مقابل شوري در گونه هاي ياد شده امکان کشت و بهره برداري اين گياهان را در مناطق شور فراهم مي سازد.

 
کلید واژه: شوري، گياه دارويي، کنگر فرنگي، خارمريم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 82  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی