برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات کم آبیاری و مصرف کودهای ماکرو و میکرو بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسن زاده روح اله*,هاروتونيان -,مجنون حسيني ناصر,علي نقي زاده مصطفي
 
 *حاجی آباد هرمزگان، بلوار شهید بهشتی، دانشگاه پیام نور، واحد حاجی آباد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي اثرات کم آبياري و مصرف کودهاي ماکرو و ميکرو بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي مرزه (رقم مبارکه اصفهان)، پژوهشي در سال 1389 در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه تحقيقات کشاورزي شهرستان حاجي آباد اجرا گرديد. آزمايش به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار طرح ريزي شد. سه تيمار آبياري شامل 70 ميلي متر (بدون تنش)، 100 ميلي متر (تنش متوسط) و 130 ميلي متر (تنش شديد) تبخير از تشت تبخير کلاس A در کرت هاي اصلي و 9 سطح کودي شامل سوپر فسفات در دو سطح کم (100 کيلوگرم در هکتار) و زياد (200 کيلوگرم در هکتار)، نيترات آمونيوم در دو سطح کم (225 کيلوگرم در هکتار) و زياد (450 کيلوگرم در هکتار)، سولفات روي در دو سطح کم (0.5 کيلوگرم در هکتار) و زياد (1 کيلوگرم در هکتار)، سولفات آهن در دو سطح کم (0.5 کيلوگرم در هکتار) و زياد (1 کيلوگرم در هکتار) و يک سطح بدون مصرف هيچ نوع کودي به عنوان شاهد) در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که تاثير دورهاي مختلف آبياري و همچنين مصرف کودهاي مختلف ماکرو و ميکرو بر اکثر صفات از جمله عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، عملکرد و درصد اسانس، محتواي يوني، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعي در بوته معني دار گرديد. همچنين در اين بررسي برهمکنش بين تنش و مصرف کود در برخي صفات معني دار گرديد؛ به طوري که مصرف 450 کيلوگرم در هکتار نيترات آمونيوم در سطح بدون تنش بالاترين عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و عملکرد اسانس را به خود اختصاص داد.

 
کلید واژه: گياه دارويي مرزه، تنش کم آبي، کود ماکر و ميکرو، ماده خشک، اسانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 64  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی