برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر پرايمينگ شوري بر مولفه هاي جوانه زني گياه دارويي خاکشير

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: توسلي ابوالفضل*,سياه سر براتعلي,احمديان احمد,كرمي عبدالوحد
 
 *دانشگاه زابل
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

پرايمينگ يکي از تکنيک هاي بهبود بذر است که مي تواند درصد و سرعت جوانه زني، سبز شدن دانه و قدرت رشد اوليه جوانه ها را در شرايط محيطي تنش زا مانند شوري، خشکي و دما افزايش دهد. اين تحقيق به منظور بررسي تاثير پيش تيمار بذر بر جوانه زني بذور خاکشير در آزمايشگاه دانشکده فني و مهندسي تربت حيدريه در سال1387 انجام شد. آزمايش به صورت طرح کاملا تصادفي 5 تيمار و 3 تکرار اجرا شد. تيمارها شامل سطوح مختلف شوري (صفر (شاهد)، 3-، 6-، 9-، 12- دسي زيمنس بر متر) بود. در اين روش بذرهاي خاکشير به مدت 24 ساعت در سطوح مختلف شوري و در دماي 25 درجه سانتي گراد قرار داده شدند. نتايج نشان داد بذرهاي پرايمينگ شده نسبت به شاهد داراي وزن ريشه چه و طول ساقه چه بيشتري بودند. همچنين سرعت جوانه زني در بذرهاي پرايمينگ شده بيشتر از شاهد بود. بيشترين درصد و سرعت جوانه زني در تيمار شاهد بود در حاليکه بالاترين طول ريشه و ساقه چه و بيشترين وزن ريشه چه و ساقه چه در تيمار 3- شوري مشاهده شد که با افزايش سطح شوري در مرحله پرايم از مقادير آن به طور معني داري کاسته شد. به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که پرايمينگ باعث بهبود مولفه هاي جوانه زني خاکشير مي شود و مقاومت گياه دارويي خاکشير را در مرحله جوانه زني افزايش مي دهد.

 
کلید واژه: خاکشير، پرايمينگ، جوانه زني، شوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 89  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی