برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام های مختلف رازیانه (.Foeniculum vulgar L) در غلظت های مختلف بر برخی صفات جوانه زنی بذور ذرت (.Zea mayz L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جلالي محمد*,صفاري مهري,محمدنژاد قاسم,بخشنده اسماعيل,توحيدي عنايت اله
 
 *گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

با توجه به اين که بعضي از گياهان دارويي داراي اثرات آللوپاتيک مي باشند، بررسي اثرات آن ها بر ديگر گياهان از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر همين اساس، آزمايشي در سال 1388 به منظور بررسي اثر غلظت هاي مختلف عصاره آبي برگ، ساقه، گل و ريشه (در مرحله گلدهي) گياه دارويي رازيانه بر برخي از صفات جوانه زني بذور ذرت (رقم سينگل کراس 704) انجام شد. اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار در آزمايشگاه تحقيقات بذر دانشگاه شهيد باهنر کرمان اجرا شد. ابتدا عصاره آبي غليظ 6 درصد وزني- حجمي تهيه گرديد و سپس از آن عصاره با استفاده از آب مقطر غلظت هاي صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد تهيه شد. نتايج نشان داد که گياه دارويي رازيانه داراي اثر آللوپاتيکي مي باشد و اثر عصاره آبي اندام هاي مختلف اين گياه بر صفات جوانه زني ذرت يکسان نبود. ميزان غلظت عصاره آبي نيز، صفات جوانه زني از قبيل درصد و سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه و زمان تا شروع و پايان جوانه زني را تحت تاثير خود قرار داد، به طوري که با افزايش غلظت، شدت بازدارندگي بيشتري در صفات مورد مطالعه مشاهده گرديد. از بين اندام هاي مورد آزمايش به ترتيب برگ < ساقه < گل < ريشه اثرات بازدارندگي شديدتري بر صفات جوانه زني گياه ذرت داشتند. با توجه به نتايج اين مطالعه پيشنهاد مي گردد تا اثر آللوپاتيکي رازيانه بر ديگر گياهان به خصوص علف هاي هرز مورد بررسي قرار گيرد، تا شايد بتوان از آن در تهيه و توليد علف کش هاي ارگانيک استفاده نمود.

 
کلید واژه: آللوپاتي، جوانه زني، رشد گياهچه، گياه دارويي، گياه زراعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 123  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی