برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی استخراج شده از اندام های مختلف گیاه دارویی پونه بر صفات جوانه زنی بذور نخود

نوع ارائه: ----
نویسنده: جلالي محمد*,صفاري مهري,محمدنژاد قاسم,بخشنده اسماعيل,نگارستاني محمدرضا
 
 *گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي اثرات آللوپاتيکي عصاره آبي استخراج شده از برگ، ساقه، گل و ريشه (در مرحله گلدهي) گياه دارويي پونه بر برخي از صفات جوانه زني بذور نخود (رقم سفيد) آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار در آزمايشگاه تحقيقات بذر دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان اجرا شد. ابتدا عصاره آبي غليظ 6 درصد وزني- حجمي تهيه گرديد و سپس از آن عصاره با استفاده از آب مقطر غلظت هاي صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد تهيه شد. نتايج نشان داد که گياه دارويي پونه داراي اثر آللوپاتيکي مي باشد و اثر عصاره آبي اندام هاي مختلف اين گياه بر صفات جوانه زني نخود يکسان نبود. همچنين، صفات جوانه زني تحت تاثير ميزان غلظت عصاره آبي اندام هاي مختلف قرار گرفتند، به طوري که با افزايش غلظت عصاره از صفر (شاهد) به 100 درصد، صفات درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و طول ساقه چه به ترتيب 46، 34، 35 و 32 درصد کاهش و صفات زمان تا شروع جوانه زني و زمان تا پايان جوانه زني 24 و 6 درصد افزايش يافتند. در ضمن از بين اندام هاي مورد آزمايش برگ و ريشه به ترتيب بيشترين وکمترين اثرات بازدارندگي را بر صفات جوانه زني گياه نخود داشتند. با توجه به نتايج بدست آمده در اين مطالعه پيشنهاد مي گردد تا اثر آللوپاتيکي پونه بر ديگر گياهان به خصوص علف هاي هرز مورد بررسي قرار گيرد، تا شايد بتوان از آن در توليد علف کش هاي با منشاء طبيعي استفاده کرد.

 
کلید واژه: آللوپاتي، صفات جوانه زني، گياه دارويي، گياه زراعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 119  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی