برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عکس العمل گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) در طول فصل رشد در واکنش به تیمارهای مختلف کود کمپوست، ورمی کمپوست و دامی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بخشايي سارا,امين غفوري افسانه,رضواني مقدم پرويز
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

امروزه براي داشتن يک سيستم کشاورزي پايدار، استفاده از نهاده هايي که جنبه هاي اکولوژيکي سيستم را بهبود بخشند و مخاطرات محيطي را کاهش دهند ضروري به نظر مي رسد. به منظور مطالعه اثر کودهاي آلي و بيولوژيک بر خصوصيات کمي گياه دارويي مرزه آزمايشي در سال زراعي 88-1387 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. تيمارهاي اين آزمايش شامل: کود ورمي کمپوست (15 تن در هکتار)، کمپوست (25 تن در هکتار)، کود دامي (30 تن در هکتار)، کود شيميايي ازت و فسفر و تيمار شاهد بود. افزودن کودهاي آلي به خاک، دادن کود فسفره قبل از کاشت و کود ازته به صورت سرک در مرحله 4-6 برگه انجام شد. نتايج نشان دهنده برتري معني دار کود آلي نسبت به شاهد و شيميايي در بسياري از صفات اندازه گيري شده بود. گياهان تحت تيمار کود دامي عملکرد برگ، عملکرد خشک اندام هاي هوايي و عملکرد اسانس بيشتري در مقايسه با ساير تيمارها برخوردار بودند. در بين چين ها، بيشترين عملکرد برگ و عملکرد خشک اندام هاي هوايي در چين اول مشاهده شد. بنابراين چنين به نظر مي رسد که کاربرد کودهاي آلي مناسب، مي تواند در افزايش بهبود خصوصيات کمي و کيفي مرزه موثر باشد.

 
کلید واژه: عملکرد برگ، کود آلي، اسانس، گياه دارويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی