برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر آرايش کاشت بر وزن خشک کل، اجزاء تشکيل دهنده آن و سهم هر کدام در گلرنگ رقم کوسه در کشت تابستانه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پورهاديان حسين*
 
 *گروه کشاورزي، دانشگاه پيام نور، استان لرستان، واحد ازنا
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بررسي وزن خشک گياه دارويي گلرنگ و سهم اجزاء تشکيل دهنده آن تحت آرايش کاشت، باعث شناخت نحوه بهره وري از عوامل محيطي و توليد محصول مي شود. لذا به منظور تعيين تاثير فواصل رديف کاشت و تراکم بوته بر توليد وزن خشک گلرنگ، رقم کوسه در کشت تابستانه، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان، با آرايش کرت هاي يک بارخرد شده (فاکتور اصلي: فواصل رديف کاشت 20، 30 و 45 سانتي متر و فرعي:تراکم 40 و 50 بوته درمترمربع) به صورت بلوک هاي کامل تصادفي به اجرا درآمد. عامل اصلي شامل فواصل رديف کاشت 20 و 30 سانتي متر (به صورت مسطح) و 45 سانتي متر (به صورت جوي و پشته) و عامل فرعي شامل تراکم هاي 40 و 50 بوته در مترمربع بودند. با کاهش فاصله رديف کاشت و افزايش تراکم بوته مقدار وزن خشک برگ، ساقه، طبق و کل در واحد سطح افزايش يافت. به طوري که فاصله رديف 20 سانتي متر و تراکم 50 بوته درمترمربع داراي بيشترين مقدار اين صفات بودند. روند تغييرات در تمام تيمارها مشابه بود. رشد خطي وزن خشک برگ با دريافت 500 درجه-روز رشد، شروع و با دريافت حدود 1542 درجه-روز رشد روند نزولي آن آغاز شد. اما رشد خطي وزن خشک ساقه و کل در واحد سطح با دريافت حدود 763 درجه-روز رشد آغاز و سپس با دريافت 1940 درجه-روز رشد شروع به کاهش کرد. ولي توليد طبق با دريافت 1036 درجه-روز رشد شروع و وزن خشک آن از همان ابتدا خطي بود. وزن خشک برگ، ساقه و طبق به ترتيب با دريافت 850، 1758 و 2000 درجه-روز رشد بيشترين سهم را در وزن خشک کل داشتند و هر کدام به ترتيب 22.58، 36.11 و 41.31 درصد از کل وزن خشک توليد شده در واحد سطح در پايان فصل رشد را دارا بودند. عملکرد محصول همبستگي بالايي با وزن خشک داشت. به طوري که بيشترين همبستگي عملکرد با وزن خشک برگ (r=0.93**) با دريافت 1036 درجه-روز رشد، ساقه (r=0.95**طبق (r=0.93**) و کل (r=0.97**) با تجمع حدود 1758 درجه-روز رشد حاصل شد. در نتيجه مي توان با به کارگيري فاصله رديف کاشت 20 سانتي متر و تراکم 50 بوته درمترمربع به حداکثر ماده خشک و در نهايت بيشترين محصول رسيد.

 
کلید واژه: گلرنگ، فاصله رديف، تراکم بوته، وزن خشک برگ، ساقه و طبق، وزن خشک کل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 95  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی