برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود دامی و کود اوره بر عملکرد کمی و کیفی گیاه عروسک پشت پرده در شرایط شهرستان ساوه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پورنقي كيكله محمد*,ارادتمنداصلي داوود,جم نژاد منوچهر
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، واحد کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گياه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) گياه دارويي از تيره سيب زميني (Solanaceae) است که داراي ترکيبات دارويي آلکالوئيدي مهمي، از جمله فيزالين مي باشد. به منظور سنجش اثر مصرف مقادير مختلف کود دامي و کود اوره بر عملکرد ماده موثره و برخي از اجزاء عملکرد گياه عروسک پشت پرده در شرايط کشت شهرستان ساوه، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه انجام پذيرفت. فاکتورهاي اين آزمايش شامل: فاکتور اول (ميزان کود دامي) در سه سطح، m1: شاهد (عدم مصرف کود دامي)، m2: مصرف 30 تن کود دامي گاوي در هکتار و m3: مصرف 40 تن کود دامي گاوي در هکتار و فاکتور دوم (کود نيتروژنه خالص) در سه سطح، n1: شاهد (عدم مصرف کود نيتروژنه)، n2: 100 کيلوگرم کود نيتروژنه خالص در هکتار n3: 150 کيلوگرم کود نيتروژنه خالص در هکتار بود. نتايج اين آزمايش نشان داد که، مصرف توام کود دامي گاوي به ميزان 40 تن در هکتار و کود نيتروژن خالص به ميزان 150 کيلوگرم در هکتار، بيشترين ميزان عملکرد را بر صفات مورد بررسي شامل، درصد ماده فيزالين، مقدار فيزالين در متر مربع، تعداد ميوه در متر مربع، وزن تر ميوه، تعداد شاخه فرعي، تعداد بوته در متر مربع و عملکرد بيولوژيک گياه عروسک پشت پرده داشت. نتايج اين تحقيق نشان دهنده عکس العمل مثبت اين گياه دارويي از نظر کمي و کيفي به مصرف توام کودهاي دامي و شيميايي بوده است.

 
کلید واژه: عروسک پشت پرده، عملکرد، کود دامي، اوره، فيزالين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 103  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی