برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تراکم بوته و دور آبیاری بر رشد و عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی (.cucurbita pepo L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بابايي سيدعلي*,دانشيان جهانفر,ولدآبادي سيدعليرضا,يوسفي محسن
 
 *دانشگاه آزاد، تاکستان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي تاثير تراکم و دور آبياري بر گياه کدوي تخم کاغذي (cucurbita pepo con Var.styriaca) آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در4 تکرار انجام شد. عامل آبياري در سه سطح شامل: I1= 60، I1= 120 و I3= 180 (بصورت ميلي متر تبخيرتجمعي از تشتک تبخير کلاسA ) در کرت هاي اصلي که درمرحله قبل از گلدهي اعمال شد و عامل تراکم در چهار سطح شامل: 6000، 8000، 10000 و 12000 بوته در هکتار بود که در کرت هاي فرعي قرار گرفت. نتايج نشان داد که عامل آبياري بر صفات طول ساقه اصلي، تعداد برگ، وزن برگ، وزن خشک کل گياه و عملکرد دانه تاثير معني داري داشت. بطوريکه آبياري پس از 60 ميلي متر تبخير بيشترين مقادير طول ساقه اصلي، تعداد برگ، وزن خشک برگ و وزن خشک کل گياه را به خود اختصاص داد و در شرايط تنش شديد (آبياري پس از 180 ميليمتر تبخير) طول ساقه، تعداد برگ و وزن خشک برگ کاهش يافت. اما بيشترين عملکرد دانه از تيمار آبياري پس از 120 ميليمتر تبخير با ميانگين 482.1 کيلوگرم در هکتار بدست آمد. عامل تراکم نيز بر صفات طول ساقه اصلي، وزن خشک گياه، تعداد برگ، وزن خشک برگ و عملکرد دانه موثر بود. بطوريکه در کليه صفات مذکور تراکم 10000 بوته در هکتار بيشترين مقدار را داشت. اثر متقابل دور آبياري و تراکم گياهي در صفت طول بوته معني دار بود و آبياري 60 ميليمتر تبخير در تراکم هاي 8000، 10000 و 12000 بوته در هکتار بيشترين طول بوته را داشت که بطور مشترک در يک گروه آماري برتر قرار داشتند.

 
کلید واژه: عملکرد دانه، کدوي تخم کاغذي، دورآبياري، تراکم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 205  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی