نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر نیتروژن و میزان بذر بر عملکرد و اجرای عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybummarianum)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: آقارحيمي جابر,كوره پز سهيلا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

گياه ماريتيغال (silybum marianum) بعنوان يک گياه دارويي که اثرات بسيار موثري در محافظت و درمان بيماري هاي کبدي دارد و در صنعت داروسازي موارد استفاده فراواني دارد از طرفي داراي روغني خوراکي است با کيفيت مطلوب که از فرآورده هاي جانبي کارخانه هاي دارو سازي به شمار مي رود همچنين کنجاله بذر براي دام و طيور غذاي مناسبي است. اين گياه به صورت خودرو در منطقه جيرفت مي رويد و سازگاري خوبي دارد نيتروژن از عواملي است که بر روي رشد و عملکرد بذر بسياري از گياهان موثر است همچنين ميزان بذر نيز بر عملکرد مي تواند نقش عمده اي داشته باشد. در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد جيرفت تحقيقي با دو فاکتور سطوح مختلف نيتروژن (0، 50، 100، 150 کيلوگرم در هکتار) و ميزان بذر (8، 10، 12 کيلوگرم بذر در هکتار) بصورت کرت هاي خردشده بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار اجرا شد. اثر نيتروژن و ميزان بذر در سطح آماري %1 بر عملکرد معني دار شد. ولي بر وزن هزار دانه، ميزان بذر و تعداد کاپيتول در بوته معني دار نبود. اثرميزان بذر بر عملکرد در سطح آماري %1 و بر تعداد کاپيتول در بوته در سطح آماري %5 معني دار بود ليکن بر وزن هزار دانه معني دار نبود. اثر متقابل ازت و ميزان بذر فقط بر عملکرد معني دار بود. نتايج نشان داد بيشترين عملکرد (1505 کيلوگرم در هکتار) در تيمار 100 کيلوگرم ازت و ميزان بذر 10 کيلوگرم و بالاترين وزن هزار دانه در تيمار 50 کيلوگرم در هکتار نيتروژن با ميزان بذر 10 کيلوگرم در هکتار بدست آمد. همچنين بيشترين تعداد کاپيتول در بوته مربوط بود به تيمار کودي 100 کيلوگرم در هکتار با ميزان بذر8 کيلوگرم در هکتار.در مجموع براي کشت ماريتيغال سطح ازت 100 کيلوگرم در هکتار با ميزان بذر 10 کيلوگرم در هکتار براي منطقه جيرفت قابل توصيه است.

 
کلید واژه: ماريتيغال، تراکم، نيتروژن، عملکرد، درصد روغن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 59  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی