برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر گچ و نانو اکسید آهن بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور سدیمی شهرستان قم

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: آستارايي عليرضا*,قدسي عباس
 
 *دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي تاثير مقادير گچ و نانو اکسيد آهن بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در يک خاک شور- سديمي، آزمايشي در قالب بلوک کامل تصادفي به صورت فاکتوريل در مزرعه اي در شهرستان قم انجام شد. تيمارهاي آزمايشي دراين تحقيق شامل دو سطح گچ (5 و 10 تن در هکتار) و دو سطح نانو اکسيد آهن (صفر و 50 ميلي گرم در کيلوگرم) و يک شاهد (خاک بدون گچ و نانو اکسيد آهن) هر کدام با سه تکرار بودند.نتايج نشان داد در اثر افزايش مقدار گچ از 5 به 10 تن در هکتار افزايش معني داري در عملکرد دانه و نهايتا درصد روغن آفتاب گردان مشاهده شد.اين روند افزايشي در اثر افزايش نانو اکسيد آهن نيز مشاهده شد. همچنين حداکثر افزايش در عملکرد دانه ودرصد روغن در تيمار گچ 10 تن در هکتار با مقدار 50 ميلي گرم بر کيلوگرم نانو اکسيد آهن مشاهده شد که معادل 4 درصد افزايش معني داري در عملکرد دانه و 3.3 درصد افزايش در درصد روغن نسبت به تيمار 5 تن در هکتار گچ با مقدار مشابه نانو اکسيد آهن نشان داد. اثر متقابل ماده اصلاحي گچ و نانو اکسيد آهن بر عملکرد دانه ودرصد روغن نشان داد که افزايش مقدار گچ از 5 به 10 تن در هکتار با افزايش نانو اکسيد آهن از صفر به 50 ميلي گرم بر کيلو گرم افزايش معني داري در عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان ايجاد مي شود. در نهايت، کاربرد گچ و نانو اکسيد آهن موجب افزايش عملکرد دانه ودرصد روغن آفتاب گردان نسبت به تيمار شاهد شد.

 
کلید واژه: گچ، نانو اکسيد آهن، عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان، خاک شور- سديمي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 129  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی