برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر سیانید پتاسیم و هیدروکسامیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه تاج خروس

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: آبادي خواه ده علي دانيال*,زارعي غلامرضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اکثر بافت هاي گياهي در برابر سيانيد از خود مقاومت نشان مي دهند به طوري که در حضور سيانيد سرعت تنفس به 25 درصد و در برخي وقت ها تا 100 درصد سرعت تنفس عادي مي رسد. جهت بررسي اين مسير، آزمايشي بر روي جوانه زني و رشد اوليه گياه تاج خروس انجام شد. آزمايش به صورت طرح کاملا تصادفي در حرارت 20 درجه سانتي گراد و در 3 تکرار و 6 تيمار صورت گرفت. غلظت هاي سيانيد پتاسيم (005.0، 005.0 ميلي مولار) و هيدروکساميک اسيد (0005.0، 005.0 ميلي مولار) و تيمار 005.0 سيانيد پتاسيم به همراه 005.0 0005 هيدروکساميک اسيد و ضمنا آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. صفات سرعت جوانه زني، وزن تر و خشک گياهچه، ميانگين زمان جوانه زني و درصد جوانه زني اندازه گيري و اعداد پس از اطمينان از نرمال بودن از طريق نرم افزار SAS مورد تجزيه واريانس قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تمام صفات اندازه گيري شده به جز صفت وزن خشک معني دار شدند. پس از مقايسه ميانگين مشخص شد که بيشترين وزن تر گياهچه در تيمار 0005.0 سيانيد است که با تمام تيمارهاي ديگر اختلاف معني داري دارد و بالاترين سرعت جوانه زني در غلظت 0005.0 هيدروکساميک اسيد و پس از آن تيمار 005.0 سيانيد پتاسيم مشاهده شد. اما بيشترين ميانگين زمان جوانه زني در غلظت 005.0 سيانيد پتاسيم به همراه 005.0 هيدروکساميک اسيد حاصل شد. مي توان نتيجه گرفت که گياه C4 تاخ خرس به سيانيد مقاومت خوبي دارد.

 
کلید واژه: جوانه زني، هيدروکساميک اسيد، سيانيد پتاسيم، هيدروکساميک اسيد، تاج خروس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 81  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی