برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

علت يابي عدم مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتعداري (گياهان دارويي) با استفاده از رهيافت مشارکتي PRA در استان کرمانشاه (مطالعه موردي هفت آشيان- بخش کوزران شهرستان کرمانشاه)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پاپ زن عبدالحميد,مسگره الهه
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بي ترديد اولين قدم در جهت حفظ و توسعه منابع طبيعي و اجراي موفقيت آميز طرح هاي مرتعداري، علاوه بر نقش موثر دولت به ويژه سازمان منابع طبيعي، جلب مشارکت توده هاي مردم به ويژه بهره برداران (عشاير و مرتعدارا ن) مي باشد. به همين دليل اين تحقيق قصد دارد به علت يابي عدم مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتعداري با استفاده از رهيافت مشارکتي PRA در بخش کوزران شهرستان کرمانشاه بپردازد. روش پژوهش در اين تحقيق از نوع کيفي و به لحاظ هدف از نوع کاربردي و تحقيق و توسعه اي و از نظر گرد آوري داده ها از نوع غير آزمايشي (توصيفي) مي باشد و براي گردآوري داده هاي مورد نياز از تکنيک هاي مختلف رهيافت ارزيابي مشارکتي روستايي PRA بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر، بهره برداران دهستان سنجابي از بخش کوزران در شهرستان کرمانشاه مي باشد که بنا به طبيعت پژوهش هاي کيفي، روش نمونه گيري در اين تحقيق نمونه گيري هدفمند بوده که با استفاده از تکنيک گلوله برفي، به اجرا در آمده است و سنجش و پايايي در اين مطالعه با استفاده از مثلث سازي انجام گرفته است. بر اساس نتايج به دست آمده، به علت هاي عدم مشارکت بهره برداران از جمله: عدم دانش و آگاهي بهره برداران از اهميت طرح هاي مرتعداري در حفظ و احيا مراتع، عدم انگيزه مادي براي جلب مشارکت بهره برداران، عدم توجه به نياز هاي واقعي بهره برداران و قابليت هاي بومي آن ها، کمبود اعتبارات و امکانات لازم در خصوص اجراي طرح هاي مرتعداري، بحث مالکيت و مميزي کردن مراتع، نا مديريتي روستايي دست يافتيم ولي به طور کلي مي توان گفت چنان چه بهره برداران از دانش و آگاهي کافي در مورد اهميت طرح هاي مرتعداري آگاهي داشته باشند به تبع آن ديگر علت هاي عدم مشارکت آنان نيز حل خواهد شد و در انجام طرح هاي مرتعداري مشارکت خواهند داشت. در نتيجه پيشنهاد مي شود شناخت بهره برداران را در مورد اهميت طرح ها و ديگر علت هاي عدم مشارکت آن ها در جهت مثبت افزايش داد.

 
کلید واژه: مشارکت، منابع طبيعي، توسعه پايدار، رهيافت ارزيابي مشارکتي روستايي (PRA)، طرح هاي مرتعداري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 103  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی