برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثر عصاره متانولي آويشن کرماني (Thymus caramanicus Jalas) در کنترل ميزان رشد قارچ Aspergillus flavus

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بيگدلو مهدي*,ناظري وحيده,هاديان جواد,قاسمي سليمان,يوسفي مرتضي
 
 *گروه فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي، گروه علوم باغباني، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

آسپرژيلوس فلاووس از مهم ترين قارچ هاي توليدکننده آفلاتوکسين در پسته مي باشد. سرزمين ايران قرن ها بدون رقيب بزرگ ترين توليدکننده پسته جهان بوده است ولي در حال حاضر کشورهاي ديگري نيز در زمينه توليد و تجارت پسته با ايران به رقابت برخاسته اند. از مشکلات موجود در اين زمينه مي توان به آلودگي اين محصول به آفلاتوکسين اشاره کرد. يکي از روش هاي بيولوژيکي جهت کنترل ميزان آفلاتوکسين و توليد پسته هاي استاندارد، بکارگيري عصاره هاي گياهي ضد قارچي مي باشد. گونه هاي آويشن بدليل غني بودن از ترکيبات فنولي سطح بالايي از فعاليت ضد ميکروبي را دارا مي باشند. آويشن کرماني (Thymus caramanicus) گونه اندميکي است که در ايران رشد مي کند. در اين تحقيق فعاليت ضدقارچي عصاره متانولي آويشن کرماني بر عليه قارچ آسپرژيلوس فلاووس در محيط درون شيشه اي بررسي گرديد. براي تعيين ميزان حداقل غلظت بازدارندگي (MIC) از محيط هاي کشت PDA حاوي غلظتهاي مختلف عصاره استفاده گرديد. اطلاعات حاصله بوسيله نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند، نتايج نشان داد که غلظت 4000 ppm از عصاره متانولي اثر معني داري در کاهش رشد ميسليوم ها دارا مي باشد و غلظت 6000 ppm از عصاره ميزان رشد قارچ را بطور کامل مهار نمود. با توجه به جنبه هاي اقتصادي و اهميت کنترل آلودگي به قارچ مولدآفلاتوکسين در مغز پسته، بکارگيري عصاره آويشن کرماني در جلوگيري از رشد اين قارچ توصيه مي شود.

 
کلید واژه: فعاليت ضد ميکروبي، عصاره متانولي، آفلاتوکسين، آويشن کرماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 107  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی