برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير تيمارهاي متفاوت کودي بر فنولوژي گياه کتان روغني (.Linum usitstissimum L)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بيرقداركشكولي آرمان*,خورنگ محمود
 
 *گروه فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

کتان روغني (Linum usitstissimum L.) به لحاظ خواص ارزشمند فراوان آن طي سالهاي اخير مورد توجه فراوان قرار گرفته است. آزمايشي در سال زراعي 87-1386 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس انجام شد. در اين تحقيق علاوه بر تيمار شاهد از 150 کيلوگرم در هکتار کود کامل ماکرو، 40 کيلوگرم در هکتار سولفات روي، 300 کيلوگرم در هکتار کود گوگرد آلي گرانوله، 100 تن در هکتار کود حيواني کاملا پوسيده، ترکيبي از 50 کيلوگرم در هکتار کود اوره + 50 تن در هکتار کود حيواني کاملا پوسيده، کاربرد برگي کود کلات آهن، تلفيق تيمار بذري کود زيستي بيوفسفر +50 کيلوگرم در هکتار سوپر فسفات تريپل، 40 کيلوگرم در هکتار اسيد بوريک و 100 کيلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تريپل استفاده شد. زمان سبز شدن بذور، زمان ورود به مرحله 4 برگي و همچنين زمان ساقه دهي بوته ها تحت تاثير تيمارها قرار نگرفتند. تيمار 100 تن در هکتار کود حيواني باعث افزايش ارتفاع گياهان بيش از ساير تيمارهاي مورد بررسي شد. از سوي ديگر تيمارهاي کود کلاته آهن و شاهد در زمان تمام گل داراي ارتفاع کمتري نسبت به ساير تيمارهاي مورد بررسي بودند. ديرترين زمان گلدهي با کاربرد 100 تن در هکتار کود حيواني و سريعترين زمان گلدهي نيز با اعمال تيمار کود حاوي بور بدست آمد. ديرترين زمان به بذر نشستن در تيمار 100 تن در هکتار کود حيواني بدست آمد. در حالي که سريع ترين زمان به بذر نشستن بوته ها با کاربرد کود سولفات روي و همچنين کود کلاته آهن حاصل شد. تيمار 100 تن در هکتار کود حيواني باعث بيشترين ديررسي در بوته هاي کشت شده گرديد ولي بوته هاي گروه شاهد زودرس ترين تيمار آزمايشي بودند. کرت هايي که در آنها تيمار مورد استفاده کود گوگردي بود نيز از نظر آماري در همين گروه قرار گرفتند.

 
کلید واژه: کتان روغني، فنولوژي، کود، زمان گلدهي، کلات آهن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 113  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی