برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر محلول پاشی هگزاکونازول بر عملکرد گل و میزان آپیجنین بابونه (Matricaria chamomilla) در شرایط تنش خشکی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بيرقداركشكولي آرمان,مدرس ثانوي سيدعلي محمد,حجتي مصطفي*,استاجي احمد
 
 *گروه زراعت، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اين آزمايش به منظور بررسي اثر محلول پاشي هگزاکونازول بر عملکرد گياه بابونه و ميزان آپيجنين در طول دو مرحله 50 روز و 80 روز پس از کشت در شرايط تنش خشکي و آبياري کامل، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در گلخانه آزمايشي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس اجرا گرديد. هگزاکونازول در 3 غلظت 0، 15 و 25 ميلي گرم بر ليتر بر روي گياهان محلول پاشي شد. پس از کاربرد هگزاکونازول گياهان در معرض تنش خشکي قرار گرفتند. اثر تنش خشکي و کاربرد هگزاکونازول اثر معني داري بر روي صفات رويشي گياه، عملکرد و همچنين ميزان آپيجنين گياه در شرايط تنش خشکي داشته است. کاربرد هگزاکونازول در شرايط آبياري کامل و تنش خشکي باعث افزايش معني داري بر روي صفات تعداد شاخه جانبي، تعداد گل در هر گياه، وزن خشک گل و قطر گل گرديده است که اين افزايش در زمان کاربرد هگزاکونازول، 50 روز بعد از کشت بيشتر بوده است. همچنين در رابطه با غلظت هگزاکونازول، کاربرد 15 ميلي گرم، در مقابل 25 ميلي گرم اثر بيشتري بر صفات فوق داشته است. ميزان آپيجنين گل ها در شرايط آبياري کامل، به ميزان معني داري در گياهان تيمار شده با 15 ميلي گرم هگزاکونازول نسبت به تيمار شاهد بالاتر بود و اين درحالي است که کاربرد 25 ميلي گرم بر ليتر هگزاکونازول تنها در 50 روز پس از کشت معني دار گرديد. همچنين در شرايط تنش خشکي کاربرد هگزاکونازول به خصوص در 50 روز پس از کشت باعث افزايش معني داري در ميزان آپيجنين گرديد. در حالي که کاربرد 25 ميلي گرم در ليتر هگزاکونازول اثر معني داري بر ميزان آپيجنين گل هاي بابونه نداشت.

 
کلید واژه: بابونه، آپيجنين، هگزاکونازول، عملکرد گل، تنش خشکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی