برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه تاج خروس

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: آبادي خواه ده علي دانيال*,زارعي غلامرضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اسيد ساليسيليک باعث مقاومت گياه مي شود و با توجه به اينکه گياهان در هر شرايطي تحت نوعي تنش هستند پس به منظور بررسي تاثير پيش تيمار اسيد ساليسيليک، آزمايشي بر روي جوانه زني و رشد اوليه گياه تاج خروس انجام شد. آزمايش به صورت طرح کاملا تصادفي در حرارت 20 درجه سانتي گراد و در 3 تکرار و 5 تيمار صورت گرفت. غلظت هاي سيانيد پتاسيم (005.0، 005.0 ميلي مولار) و ضمنا آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفته که پس از 24 ساعت تمام تيمارها به آب مقطر منتقل شد و تا 6 روز آزمايش به طول انجاميد. صفات سرعت جوانه زني، وزن تر و خشک گياهچه، ميانگين زمان جوانه زني، کاهش درصد جوانه زني و درصد جوانه زني اندازه گيري و اعداد پس از اطمينان از نرمال بودن از طريق نرم افزار SAS مورد تجزيه واريانس قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تمام صفات اندازه گيري شده به جز صفات ميانگين جوانه زني و کاهش درصد جوانه زني معني دار شدند. پس از مقايسه ميانگين مشخص شد که بيشترين وزن خشک در تيمار 005.0 اسيد ساليسيليک و کمترين آن در 0001.0 و شاهد آزمايش است و بالاترين درصد جوانه زني باز هم در غلظت 0005.0 اسيد ساليسيليک مشاهده شد. اما بيشترين ميانگين وزن تر در غلظت 005.0 اسيد ساليسيليک که با شاهد آزمايش اختلاف معني داري دارد.

 
کلید واژه: جوانه زني، اسيد ساليسيليک، پيش تيمار، تاج خروس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 81  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی