نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بهینه سازی کشت بافت گیاه دارویی مرزه (.Satureja hortensis L)

نوع ارائه: ----
نویسنده: احمدي كوچكسرائي معصومه*,كاظمي تبار سيدكمال,اسدي محمود
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تنکابن
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

شت سلول و بافت هاي گياهي ابزاري مهم در مطالعات پايه و کاربردي مي باشد. ريزازديادي تکنيکي است که جاذبه تجاري بالايي دارد زيرا به کمک آن مي توان به سرعت تعداد زيادي از واريته هاي جديد گياهي عاري از بيماري توليد کرد. در سال هاي اخير بيشترين تلاش کاربرد تکنيک کشت بافت در گياهان، بر روي گياهان دارويي بوده است. مرزه به عنوان گياه دارويي ارزشمند، با خواص ضد قارچي، ضد باکتريايي و ضد ويروسي معرفي شده است. با اين وجود اطلاعات جامع چنداني در ارتباط با جزئيات مراحل و روش هاي تکثير و انبوه سازي اين گياه در سيستم کشت بافت در مقالات و منابع فارسي موجود نمي باشد. در اين تحقيق به منظور ارائه يک پروتوکل مناسب براي ريزازديادي مرزه، با تغيير هورموني در غلظت IAA مورد بررسي قرار گرفت. ريزنمونه هاي بکار رفته، قطعات يک سانتي متري قسمت هاي مختلف ساقه اي بودند که تحت شرايط استريل حاصل از جوانه زني بذر در محيط کشت جامد MS ايجاد شدند. ريزنمونه ها به محيط کشت جامدMS ، حاوي 30 گرم در ليتر ساکارز و غلظت هاي 0.5 و 1 ميلي گرم در ليتر IAA انتقال داده و در ژرميناتور با فتوپريود mmolm-2.s-1 40 و دماي 25oC قرار گرفتند. پس از دو هفته، در اين ريزنمونه ها، ريشه زايي به مقدار 30% به دست آمد. نتايج حاصل ازاين آزمايشات نشان مي دهد که بيشترين تعداد گياهچه در هنگام استفاده از محيط کشت با غلظت 1 ميلي گرم در ليتر IAA در مراحل ابتدايي و شاخساره زايي به دست مي آيد.

 
کلید واژه: مرزه، تنظيم کننده رشد (IAA)، ريشه زايي، ريزازديادي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 525  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی