برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي واکنش گياه دارويي باباآدم (Aractium Lappa) به تنش خشکي و شوري در مرحله جوانه زني

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: احمدي كرامه*,شفيع زاده معصومه,شافع مصطفي
 
 *دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

رشد و عملکرد گياهان در بسياري از مناطق دنيا به وسيله فاکتورهاي متعددي محدود مي گردد که اين فاکتورها شامل تنش هاي زنده و غير زنده مي باشد که از تنش هاي غير زنده مي توان به تنش هاي خشکي، شوري و دما اشاره کرد. جوانه زني، اولين مرحله نموي و يکي از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگي گياهان مي باشد. اين مرحله از رشد به شدت تحت تاثير عوامل محيطي بويژه دما و رطوبت و شوري خاک قرار مي گيرد. به منظور بررسي عکس العمل جوانه زني بذر و رشد اوليه گياه دارويي باباآدم (Aractium Lappa) در شرايط تنش هاي شوري و خشکي دو آزمايش جداگانه به صورت طرح پايه کاملا تصادفي در سه تکرار در سال 1389 در آزمايشگاه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند انجام شد. در آزمايش نخست، تاثير سطوح تنش شوري ناشي از کلريد سديم (NaCl) و در آزمايش دوم تنش خشکي ناشي از پلي اتيلن گلايکول (PEG) در پتانسيل هاي اسمزي صفر (شاهد)، 0.10.20.30.40.5- و 0.6- مگاپاسکال مورد بررسي قرار گرفت. در پايان آزمايش صفات درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، بنيه بذر، طول ريشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ريشه چه و وزن خشک ساقه چه در دماي متناوب 15.25 درجه سانتي-گراد پس از 14 روز اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که سطوح تنش شوري و خشکي تاثير معني داري بر صفات مورد مطالعه داشت .(P<0.01) بذور گياه باباآدم قادر بودند تا پتانسيل 0.5- پلي اتيلن گلايکول و 0.6- کلريد سديم جوانه بزنند. باافزليش پتانسيل هاي مختلف شوري و خشکي کليه صفات روند کاهشي نشان دادند. با افزايش سطوح تنش شوري درصد کاهش سرعت جوانه زني نبت به درصد جوانه زني بيشتر بود و به نظر مي رسد سرعت جوانه زني حساسيت بيشتري به تغيير پتانسل شوري دارد. به طور کلي نتايج اين تحقيق نشان داد که گياه دارويي بابا آدم نسبت به تنش خشکي در مقايسه با تنش شوري از حساسيت بيشتري برخوردار است.

 
کلید واژه: پتانسيل اسمزي، تنش، باباآدم، کلريد سديم، پلي اتيلن گلايکول
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 137  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی