برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر ريزازديادي چند ژنوتيپ مهم در گل محمدي (.Rosa dmamscena Mill)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: احمدزاده قويدل راحله*,دراني فاروق,اسفندياري تهمينه
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي استان خراسان رضوي، مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اسانس گل محمدي داراي ارزش اقتصادي بالايي است. هدف از اين پژوهش تکثير غير جنسي ژنوتيپ هاي برتري است که کيفيت و کميت اسانس بهتر، درصد اسانس بيشتر، طول دوره گلدهي طولاني تر و يا عملکرد گل بيشتري را نسبت به ساير ژنوتيپ ها نشان مي دهند. به اين منظور از جوانه هاي جانبي پايه هاي بالغ در فصول مختلف سال برداشت شد و در محيط کشت MS پايه همراه با تيمارهاي مختلف هورموني کشت گرديد. در مرحله استقرار به منظور حصول به نمونه هاي استريل از کلريد مرکوريک 0.1% به مدت 5 دقيقه استفاده شد. کليه ريزنمونه ها در فصل تابستان و پاييز و در هر سه ژنوتيپ مستقر شدند. در مرحله شاخه زايي اثر هورمون هاي BAP و Kin مورد بررسي قرار گرفت. بهترين تيمار شاخه زايي در هر سه ژنوتيپ متفاوت بود.بيشترين ضريب ازدياد و رشد طولي ژنوتيپ  6M در تيمار حاوي 2 ميلي گرم در ليتر BAP و 2 ميلي گرم در ليتر Kin و در ژنوتيپ هاي G1 و  G2در تيمار حاوي 2.5 ميلي گرم در ليتر BAP به دست آمد. به منظور تحريک ريشه زايي شاخه ها از محيط  MS تغيير يافته همراه با مقادير متفاوت هورمون NAA استفاده گرديد.درصد پاييني از شاخه هاي توليد شده ژنوتيپ هاي 1G و 2G به ترتيب در محيط کشت MS تغيير يافته حاوي 0.1 و 0.2 ميلي گرم در ليتر NAA ريشه دار شدند.

 
کلید واژه: شاخه زايي، ريشه زايي، ژنوتيپ، گل محمدي (.Rosa dmamscena Mill)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 137  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی