برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثرات 15 عصاره گياهي بر درمان بيماري کوکسيديوز در طيور

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: محمدي احمدرضا,دبيرسياقي مهدي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بيماري كوكسيديوز يكي از مهمترين بيماري انگلي طيور است كه در ايران و جهان اين صنعت طيور را تهديد مي كند. امروزه از داروهاي ضد كوكسيديوز بطور وسيع در درمان و پيشگيري اين بيماري مورد استفاده قرار مي گيرد. اين بيماري باعث اسهال خوني در جوجه ها شده و مي تواند راندمان توليد (توليد تخم و گوشت) را بطور وسيع كاهش دهد. نظر به اثرات نامطلوب جانبي اين داروهاي شيميايي بصورت بقاياي دارويي در بافتهاي طيور، به جستجوي مواد گياهي ضد کوکسيديوز جهت کنترل اين بيماري،كه به مراتب سالم تر و ارزانتر ميباشد، برآمديم. در اين مطالعه، ميزان اثر پانزده عصاره گياهي بر عليه آيمريا تنلا (يكي از مهمترين عوامل بيماري کوکسيديوز طيور) مورد آزمايش قرار گرفت. اسهال خوني در جوجه هايي که S.flavescens و S.acutum تجويز شده بود خفيف تر از ساير گروهها مشاهده گرديد. ميزان زنده ماني در گروه هايي که با U.macrocarpa (100%) و  P.Koreanaو T.japonica وS.flavescens, A.asiatica (90%)  درمان شده اند که به مراتب بيشتر از گروه کنترل که 70% بوده است را نشان ميدهد. درجه ايجاد جراحات در گروهي که با U.macrocarpa (1.14±1.40) و يا با P.Koreana (1.82±1.60) درمان شده اند بطور معني داري پايين تري از گروه کنترل (3.00±1.10) بودند. در طول هفته اول بعد از آلودگي در گروها درماني با Q. indica و  S.flavescensو S.acutum در حد معني داري از گروه کنترل افزايش وزن بيشتري داشته است. در نتيجه يافته ها نشان ميدهد که عصاره S.flavescens موثرترين عصاره بوده و نيز P. Koreana و S.acutum و  U.macrocarpaو Q. indica همچنين بر عليه بيماري کوکسيديوز موثرند. و نيز ميتوان اين مطالعه را بر روي سه گونه آيمريا ديگر اين بيماري پيشنهاد نمود.

 
کلید واژه: گياهان دارويي، آيمريا تنلا، طيور، كوكسيديوز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 1144  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی