نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

معماری سنتی ایران، مصداق عینی سبک زندگی اقتصاد مقاومتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ستاري ساربانقلي حسن*
 
 *گروه معماري، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
 
عنوان همایش: همايش ملي نقش سبك زندگي در اقتصاد مقاومتي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی واحد البرز
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

شيوه زندگي و سبک زيستن در ابنيه و معماري سنتي ايران، مفاهيم اقتصاد مقاومتي را با بهره گيري از عالي ترين نمودها و مفاهيم کالبدي معنايي، در بطن ماهيتي خود عنوان داشته است. هدف پژوهش حاضر بيان و شناخت و تحليل کالبدي معماري سنتي ايران به عنوان نمونه الگويي از سبک زندگي متناظر با مفهوم اقتصاد مقاومتي مي باشد. به کارگيري و تداوم حکمت گمشده معماري در فضاهاي معماري معاصر و درس آموزي از گذشته معماري ايران امري است در راستاي ترويج سبک زندگي با مفهوم اقتصاد مقاومتي. از سوي ديگر با طرح مفاهيم پايداري و مفهوم توسعه پايدار در جهان، نياز به فهم و درک معماري سنتي ايران، از بعد پايداري نيز ملموس تر گشته است. از طرفي قابليت هاي شگرف معماري سنتي ايران اين امکان را پديد آورده است که با بررسي هاي علمي بشر امروز متوجه اين نکته گردد که تفکر پايدار و معماري پايدار در بهترين نمودهاي خود در فضاهاي معماري سنتي ايراني مصداق داشته است. روش پژوهش به صورت توصيفي- تحليلي و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه اي، استوار بوده است. نتايج حاصله از تحقيق بيانگر پتانسيل هاي بالقوه معماري سنتي ايران به عنوان بستر مناسب کالبدي در راستاي سبک زندگاني به شيوه اقتصاد مقاومتي بوده است. از يافته هاي حاصل از تحقيق مي توان براي ترويج شيوه و سبک زندگاني در راستاي اقتصاد مقاومتي در کشور بهره برد.

 
کلید واژه: معماري سنتي ايران، سبک زندگي، اقتصاد مقاومتي، معماري پايدار، اقليم، انرژي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 377   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی