برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی مرزه (.Saturejahortensis L)

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: محمدپور مهران*,قاسم نژاد عظيم,عباس زاده بهلول,آزادبخت محمد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جيرفت
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت و تراکم بر صفات مورفولوژيک مرزه  (Saturejahortensis L.)آزمايشي به صورت طرح اسپليت پلات در قالب بلوک کامل تصادفي با سه تاريخ کاشت (22 فروردين، 2، 13 ارديبهشت) و سه تراکم (35×15، 35×25 و 35×35) و با سه تکرار در سال 89 انجام شد. ارتفاع، قطر ساقه، تعداد گره، طول بزرگترين ميانگره، تعداد ساقه هاي فرعي، طول ريشه، عرض ريشه، قطر ريشه، وزن تر ريشه، وزن خشک ريشه، طول برگ، عرض برگ، قطر تاج پوشش 1 و قطر تاج پوشش 2 تحت تاثير تيمارها مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که پارامترهايي چون ارتفاع، تعداد ساقه فرعي، قطر ساقه، تعداد گره، قطر ريشه، عرض ريشه، وزن تر ريشه و وزن خشک ريشه، طول برگ، عرض برگ، قطر تاج 1 و قطر تاج 2 تحت تاثير تاريخ کاشت تفاوت معني داري داشتند. صفات اندازه گيري شده تاريخ کاشت اول نسبت به تاريخ کاشت هاي بعدي افزايش قابل توجه اي نشان داد. اثر تراکم بر ارتفاع، قطر ساقه، تعداد گره، تعداد ساقه فرعي، قطر ريشه، وزن تر ريشه، وزن خشک ريشه و قطر تاج معني دار بود. در مجموع بيشترين مقدار ميانگين ارتفاع، قطر ساقه، تعداد گره، تعداد ساقه فرعي، قطر تاج 1 و قطر تاج 2 به طور مشترک در تراکم هاي 25 و 35 سانتي متر مشاهده شد. علاوه بر اين، صفات اندازه گيري شده در اغلب موارد تحت تاثير اثر متقابل تاريخ کاشت و تراکم قرار داشتند. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که خصوصيات مرفولوژيکي مرزه که اغلب از اجزاي عملکرد پيکر رويشي محسوب مي شوند تحت تاثير تيمارهاي زراعي قرار داشته و با مديريت صحيح مي توان عملکرد رويشي را افزايش داد.

 
کلید واژه: مرزه، تاريخ کاشت، تراکم، مورفولوژي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 109  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی