برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کارکرد سيکل سلولي در معرفي نسل جديد محرک هاي توليد مواد اوليه دارويي

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: صادق نژاد احسان*,عسكري حسين,حمزه لو سارا
 
 *گروه بيوتکنولوژي، دانشکده مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين، دانشگاه شهيد بهشتي، اوين، تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

جمعيت سلول در کشت سوسپانسيون در نتيجه فرآيندهاي کنترل تقسيم و گسترش سلول تعيين مي شود. پتانسيل ژنتيک لاينهاي سلولي بيشترين تاثير را در سازوکار تنظيم تقسيم سلول در مقايسه با گسترش سلول خواهد داشت. القا توليد مواد اوليه دارويي در سلولهاي گياهي عمدتا بر پايه مهار رشد ساختاري و گسترش سلول استوار شده است. توقف رشد در مرحله GO/G1 از سيکل سلول ارتباط مستقيمي با افزايش سنتز متابوليت هاي ثانويه در سلولهاي گياهي دارد. در اين مطالعه عناصر سيس در ناحيه بالادست ژنهاي درگير در کنترل سيکل سلول شناسايي و به منظور معرفي نسل جديد محرکهاي سيکل سلولي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج بدست آمده از آناليز 81 ژن درگير در کنترل سيکل سلول نشان داد ژن هاي درگير در کنترل مرحله گذار از GO/G1 حامل عناصر پاسخگو به آبسزيک اسيد (ABRE, CE3)، اتيلن (ERE)، جاسمونيک اسيد (C-repeat/DRE, LTR)، ساليسيليک اسيد (SARE, TCA)، سرما (C-repeat/DRE, LTR)، گرما (HSE)، پاسخ هاي دفاعي  (TC-rich repeats)و محرک ها زنده و غيرزنده (AT-rich sequence, EIRE, ELI-box3, JERE) ميباشند. توقف تقسيم سلولي در مراحل پاياني منحني سيگموئيد رشد سوسپانسيون به همراه القا تقسيم سلولي بر پايه عناصر پاسخگو به نور که بيشترين فراواني را در ميان ساير عناصر دارند با اعمال تيمارهاي تشعشع نوري موثر در بهبود تراکم سلول ميتواند امکان ارتقا توليد متابوليت هاي ثانويه را فراهم نمايد. نياز حداکثري انرژي در شروع مرحله G1 ميتواند اعمال گرسنگي قندي در مدت زمان تعريف شده و انتقال به محيط پرانرژي و حامل مهار کننده رشد ساختاري را توجيه نمايد اين روش ميتواند منجر به توقف فرآيند تقسيم سلولي در مرحله G0/G1 و توليد حداکثري متابوليتهاي ثانويه شود. مکانيسم کنترل سيکل سلولي و همزمان کردن سلول ها براي ورود به فاز ساکن از الگوي رشد در اين ارايه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 
کلید واژه: سيکل سلولي، عناصر سيس، متابوليت هاي دارويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 59  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی