برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي ميزان توليد ايزوليکويريتيجنين در ريشه هاي تراريخت گياه دارويي شيرين بيان (Glycyrrhiz aglabra)

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: شيرازي زهرا*,پيري خسرو,ميرزايي اصل اصغر,حسنلو طاهره,پيريان كيانا
 
 *گروه بيوتکنولوژي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا همدان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

شيرين بيان از جمله گياهاني است كه از گذشته تاکنون براي درمان اختلالات تنفسي، زخم معده و روده و نارسائي كبدي استفاده مي شود. اين گياه در بسياري از مناطق ايران رويش دارد بطوري كه كشور ما يكي از صادركنندگان مهم اين محصول به شمار مي رود. قسمت مورد استفاده گياه ريشه آن است که داراي متابوليت هاي ثانويه با ارزشي چون فلاونوئيد (ايزوليکويريتيجنين) و تري ترپن ساپونين هاي گليسيريزين و سويا ساپونين مي باشد. سيستم کشت ريشه هاي موئين که توسط باکتري گرم منفي و خاکزي Agrobacterium rhizogenes القاء مي شود، با داشتن مزايايي چون رشد سريع، پايداري ژنتيکي و توان توليد متابوليت هاي ثانويه همانند گياه مادري مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق به منظور توليد متابوليت ايزوليکويريتيجنين، سيستم کشت ريشه هاي موئين بوسيله تلقيح ريزنمونه هاي برگي، ساقه و ريشه استريل بدست آمده از گياهچه هاي شيرين بيان با آگروباكتريوم ريزوژنز استرين 15834 ايجاد شد. يک ماه بعد، از سطح ريزنمونه ها ريشه ها ظاهر شدند. ريشه هاي موئين توليد شده از ريزنمونه ها جدا شده و در محيط مايع Ms کشت شدند. تراريختي ريشه ها با بررسي مولکولي توسط تکنيک PCR تعيين گرديد. ريشه هاي موئين تراريخت پس از برداشت از محيط مايع، خشک گرديده و عمل عصاره گيري براي تعيين مقدار متابوليت مورد نظر انجام گرفت. براي اندازه گيري مقدار ايزوليکويريتيجنين توليد شده در ريشه ها از دستگاه HPLCاستفاده شد. نتايج حاصل از PCR، تراريختي ريشه ها را تائيد نمود. همچنين نتايج حاصل از اندازه گيري ماده موثره، مقدار 79.5 mg/g ايزوليکويريتيجنين در مقايسه با 51.57 mg/g در ريشه هاي غيرتراريخت را نشان داد.

 
کلید واژه: شيرين بيان، ريشه موئين،، تراريختي، ايزوليکويريتيجنين،آگروباكتريوم ريزوژنز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 83  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی